Dom energooszczędny tańszy od konwencjonalnego w całym okresie użytkowania

Finanse i gospodarka

Jak wynika z kalkulacji opracowanych przez BUILDgreen Design, dom energooszczędny może być tańszy od konwencjonalnego nawet już na etapie budowy. Jest to możliwe włączając do kalkulacji możliwą dopłatę z NFOŚiGW. Projekt programu dopłat od połowy maja jest na etapie konsultacji społecznych.

Posługując się metodologią z rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczącego obliczania charakterystyki energetycznej budynku, zespół BUILDgreen Design sprawdził jak kształtują się koszty utrzymania domu energooszczędnego w porównaniu z domem konwencjonalnym. Obliczenia uwzględniają również proponowane dopłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Z naszych obliczeń jasno wynika, że gdy inwestycję w budowę domu energooszczędnego będziemy finansować również z dopłat NFOŚiGW, wówczas koszty jego utrzymania będą niższe już od samego początku użytkowania – wyjaśnia Tomasz Mielczyński, architekt z BUILDgreen Design. – Tym samym odparty został istotny argument przeciwników budownictwa energooszczędnego, którzy wskazywali jako zasadniczy problem znacznie wyższe koszty budowy domów energooszczędnych w porównaniu z domami konwencjonalnymi – dodaje.

Technologie użyte w domu energooszczędnym są nieco droższe na etapie budowy. Dopłaty NFOŚiGW pozwalają jednak zniwelować tę różnicę w takim stopniu, aby koszty utrzymania domu liczone jako suma raty kredytu i koszty energii zużytej na ogrzanie domu były niższe niż w przypadku domu konwencjonalnego już w pierwszym roku użytkowania domu. Natomiast bez uwzględnienia dopłaty w finansowaniu budowy, sumy kosztów zrównują się po około 7-10 latach, w zależności od projektu.

– Cieszymy się, że tworzone są instytucjonalne zachęty do budowy domów energooszczędnych. Być może dzięki temu nastąpi pozytywna zmiana w standardach naszego budownictwa. Wraz z większą powszechnością domów energooszczędnych, kolejne osoby będą się mogły przekonać, że dzięki nim nie tylko oszczędzają na ogrzewaniu, ale przede wszystkim mieszkają w o wiele zdrowszym otoczeniu, szczególnie jeśli podczas budowy zastosowano naturalne materiały – mówi Tomasz Mielczyński.

Do porównania wykorzystane zostały projekty domów energooszczędnych greenSPACE_196 i greenCUBE_108, które badano dla dwóch różnych specyfikacji wyposażenia. Jedna odpowiada obecnie powszechnym standardom budowy konwencjonalnych domów, druga natomiast zakłada wykorzystanie materiałów, które pozwalają uzyskać standard domu pasywnego.

120707.dom.01.550x303

120707.dom.02.550x303

120707.dom.03.550x303

Koszty wzniesienia obu wersji budynków są oparte na wycenie firmy wykonawczej zajmującej się kompleksową realizacją budynków. Do charakterystyki energetycznej wykorzystano dane klimatyczne Poznania, a wzrost cen gazu przyjęto na poziomie 8,38% rocznie, czyli średnią z minionych 10 lat wg GUS. Założenia dotyczące kredytu to 30-letni okres spłaty i oprocentowanie 6,5% w skali roku.

Konrad Bugiera

Udostępnij artykuł: