Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przyjmuje zapisy na obligacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bankowość

Klienci zainteresowani inwestycją w obligacje GPW za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nie zapłacą prowizji maklerskiej. Zapisy na papiery emitowane przez warszawską Giełdę przyjmowane są do 13 lutego 2012 roku, do godz. 16:00.

Klienci zainteresowani inwestycją w obligacje GPW za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nie zapłacą prowizji maklerskiej. Zapisy na papiery emitowane przez warszawską Giełdę przyjmowane są do 13 lutego 2012 roku, do godz. 16:00.

Obligacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Serii B są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży w wysokości 117 punktów bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi 6,17%. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Obligacje zostaną wykupione za 5 lat od daty emisji tj. 2 stycznia 2017 roku. Każdy inwestor indywidualny może złożyć tylko jeden zapis w danym domu maklerskim na minimalnie 1 obligację i maksymalnie 750 000 obligacji. Zapis składany jest po cenie 100,91 zł. Przydział Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Giełdy 14 lutego 2012 r. Papiery notowane będą na rynku regulowanym w ramach Catalyst. Pierwszy dzień notowań wyznaczony został na 20 lutego 2012 roku.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dysponuje najszerszą siecią dystrybucji usług maklerskich. Klienci mogą składać zapisy zarówno poprzez kanały zdalne korzystając z systemu Supermakler lub serwisów iPKO oraz Inteligo - w przypadku osób posiadających rachunek bankowy powiązany z rachunkiem inwestycyjnym - a także telefonicznie oraz osobiście. Zapis osobisty można złożyć w sieci 38 Punktów Obsługi Klienta lub w jednym z 966 Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziale PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest głównym bankiem wprowadzającym emisje samorządowe na rynek Catalyst. W ubiegłym roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wprowadził na ten rynek obligacje komunalne Warszawy, uczestniczył także we wprowadzaniu obligacji spółki Multimedia Polska.

Ponadto 22 listopada 2011 roku na Catalyst zadebiutowały obligacje PKO Banku Polskiego wyemitowane poprzez spółkę zależną. Papiery o wartości nominalnej 800 mln euro były pierwszymi instrumentami na Catalyst notowanymi w obcej walucie.

Źródło: www.media.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: