Domy energooszczędne – czy banki zmienią zwyczaje budowlane?

Bankowość

22 marca 2013 r. w Warszawie 7 banków - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC SA. - podpisało umowy o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę nowego rządowego programu wsparcia energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Dopłaty do spłaty kapitału kredytów na domy i mieszkania energooszczędne to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii i aktualnie jedyny rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących domy jednorodzinne lub kupujących domy/mieszkania od deweloperów. Program o budżecie 300 mln zł wdrażany będzie w latach 2013-2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r., we współpracy z 7 bankami, wyłonionymi w wyniku otwartego naboru. Są to: Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB- Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank SA, Nordea Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA.

Program ten to znakomity impuls do rozwoju branży budownictwa energooszczędnego w Polsce, co w istotny sposób wpisuje się w implementację dyrektywy parlamentu i rady Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wspólne działania NFOŚiGW oraz banków będą stanowiły ważne informacje dla prowadzonych przez Radę Ministrów prac nad rozwiązaniami proekologicznymi.- powiedział Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Program dopłat do spłaty kapitału kredytów na domy i mieszkania energooszczędne jest kolejnym po prowadzonym z sukcesem od 2010 roku programie dopłat do nabycia i montażu kolektorów słonecznych, wspólnym działaniem NFOŚiGW oraz banków.

Chcemy z pomocą banków zachęcić Polaków do inwestycji w życie lepszej jakości, w lepszych warunkach, a z drugiej strony chcemy aby ten program realizował cele polityki ekologicznej państwa. Spodziewamy się, że dzięki współpracy z bankami uda nam się pobudzić sektor budowlany do rozwoju i stosowania w budownictwie mieszkaniowym rozwiązań energooszczędnych Niejako przy okazji, ale co jest niezwykle istotne, tym działaniem włączamy się w proces budowania świadomości ekologicznej mieszkańców naszego kraju – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Banki komercyjne i spółdzielcze szacują że ww. kwota dotacji powinna umożliwić wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 2,5 mld zł i zachęcić inwestorów indywidualnych do tego typu inwestycji. Banki obsługiwać beneficjentów w systemie tzw. „jednego okienka” na terenie całego kraju. Akcja kredytowa powinna ruszyć od drugiej połowy kwietnia br.

– W naszej ocenie uruchamiany program przyniesie efekty długoterminowe, nie tylko przez obniżenie emisji, ale także pobudzenie rozwoju rynku zielonych technologii. Poza tym program jest bardzo efektywny kosztowo- współpraca NFOŚiGW z bankami oznacza bowiem znaczne zmniejszenia zaangażowania administracji publicznej oraz dzielenie z bankami ryzyka i obciążeń finansowych. Należy też pamiętać, że  sprawdzona tu formuła współpracy z bankami może być później zastosowana w przyszłych programach wspierających rozwój efektywności energetycznej na większą skalę- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Banki oczekują dużego zainteresowania nowym kredytem. Według informacji ZBP i NFOŚiGW od kilkunastu tygodni dynamicznie wzrasta zainteresowanie Polaków programem.

Rynek związany z ochroną środowiska jest rynkiem o rosnącym potencjale z uwagi na wzrost świadomości ekologicznej klientów banków. Dzięki udziałowi banków efekt wdrożenia programu będzie większy niż bez ich udziału, z uwagi na mocno rozbudowaną sieć placówek bankowych. Z doświadczeń banków wynika, że o inwestycje ekologiczne ubiegają się klienci o wyższej zdolności kredytowej. Banki potrafią ocenić wpływ technologii energooszczędnych na koszty utrzymania, co uwzględniane jest w ocenie zdolności kredytowej. Banki aktywnie uczestniczą w budowie modelu finansowania i realizacji takiej inwestycji, jednocześnie uczestnicząc w budowie przekonania klientów co do opłacalności przemyślanych inwestycji ekologicznych, co obrazuje skala zainteresowania projektem dofinansowania do kredytu na zakup i montaż instalacji solarnych-powiedział Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Wg badań Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie NFOŚiGW, co czwarty Polak planujący budowę domu, czy to w systemie gospodarczym czy poprzez dewelopera, chce budować energooszczędny, lub pasywny budynek. Argumenty najczęściej zachęcające do podjęcia decyzji dotyczącej inwestycji w energooszczędność mają charakter finansowy. Niskie koszty ogrzewania są czynnikiem wpływającym na decyzję w 85 % przypadków. Blisko połowa osób planujących zakup mieszkania bądź budowę domu kieruje się możliwością otrzymania dofinansowania. NFOŚiGW w okresie funkcjonowania programu, zamierza wesprzeć budowę lub zakup 12 tysięcy energooszczędnych i pasywnych domów i mieszkań.

Banki kredytujące będą starały się zachęcić do skorzystania z oferty kredytu mieszkaniowego z dopłatą NFOŚiGW poprzez zastosowanie możliwie najprostszych procedur oceny wniosku kredytowego oraz atrakcyjnych dla klienta parametrów cenowych. Realizacja zawartej umowy stanie się również dla banku okazją do zainteresowania klientów innymi produktami – powiedział Ryszard Lorek, prezes Banku SGB, zrzeszającego banki spółdzielcze.

Związek Banków Polskich jest współautorem programu i uczestniczy w jego aktywnym wdrożeniu. Jednocześnie ZBP podjął się, we współpracy z NFOŚiGW, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, roli organizatora technicznego procesu powołania i certyfikacji kandydatów na weryfikatorów efektu energetycznego, którego potwierdzenie będzie niezbędne dla uzyskania dotacji przez beneficjenta. Pierwszy nabór i egzaminy kandydatów na weryfikatorów ruszy 25 marca br. i w jego efekcie beneficjenci powinni móc sięgnąć po weryfikatorów już w połowie kwietnia br. Lista weryfikatorów będzie dostępna na stronie ZBP: www.zbp.pl/domefekt.

Od stycznia br., tj. od ogłoszenia przybliżonego terminu uruchomienia nowego programu na pierwszy kwartał br., odbieramy tygodniowo po kilkadziesiąt telefonów i maili
z zapytaniem o ten kredyt. A wiemy, że do NFOŚiGW trafia jeszcze więcej osób. Nie obawiam się więc o popyt, a raczej o szybkie wyczerpanie planowanego budżetu dopłatowego – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

1303234.schemat.01.559x359schemat – pobierz

Jakub Pilzak
Ekspert ds. programu w ZBP
Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

Udostępnij artykuł: