Dopłaty bezpośrednie dla rolników na 2014 rok

Bankowość

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r.

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r.

W tym roku ten dzień wypada w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR będą wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecyduje się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, będzie mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Rolników, którzy będą chcieli złożyć swój wniosek osobiście, zapraszamy do naszych biur powiatowych od poniedziałku 17 marca.

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Więcej informacji  nt. dopłat bezpośrednich na 2014 rok w załączniku.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Lesznowoli

Udostępnij artykuł: