Doradcy Finansowi Aspiro z Certyfikatami ZBP

Finanse i gospodarka

36 Doradców Finansowych Aspiro SA uzyskało prestiżowe Certyfikaty nadawane przez Związek Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Jest to proces nadawania profesjonalnych stopni zawodowych w systemie finansowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz Związku Banków Polskich, który służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce. Firma Aspiro SA jako pierwsza firma pośrednictwa finansowego w Polsce,przystąpiła do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

36 Doradców Finansowych Aspiro SA uzyskało prestiżowe Certyfikaty nadawane przez Związek Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Jest to proces nadawania profesjonalnych stopni zawodowych w systemie finansowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz Związku Banków Polskich, który służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce. Firma Aspiro SA jako pierwsza firma pośrednictwa finansowego w Polsce,przystąpiła do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

25 listopada br. podczas uroczystej Gali w Klubie Bankowca w Warszawie, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, wręczył pierwsze Certyfikaty dla Doradców Finansowych Aspiro SA. Doradcy Aspiro, uzyskali tego dnia33 Certyfikaty Samodzielnego Pracownika Bankowego i 3 Certyfikaty Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Aby otrzymać powyższe stopnie zawodowe na danym poziomie pracownicy Aspiro SA spełnili wymogi stawiane przez System Standardów. Każdy pracownik musiał wykazać się odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym, posiadać rekomendację banku - uczestnika Systemu Standardów (w przypadku Aspiro SA to BRE Bank SA, dzisiejszy mBank SA) a w przypadku stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego dodatkowo posiadać zdany egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. 

"Cieszymy się, że tak duża grupa naszych pracowników przystąpiła do procesu standaryzacji i otrzymała potwierdzenie z ZBP nadania stopnia zawodowego. Ci pracownicy wykazali się wysoką wiedzą, umiejętnościami i postawą godną naśladowania i przyznania Certyfikatu. Przystępując do systemu, którego podstawą są Standardy Kwalifikacyjne chcieliśmy zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę podnosząc kwalifikacje doradców w każdej placówce. Jest to dla nas bardzo nobilitujące" - mówi Dominik Skrzycki Aspiro.

Udostępnij artykuł: