Doradcy podatkowi wspierają akcję Rzeczpospolitej Uprośćmy przepisy dla firm

Finanse i gospodarka

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) wspiera kolejną akcję Rzeczpospolitej, która ma na celu uproszczenie przepisów obowiązujących w Polsce. Po głośnym temacie prawa podatkowego, przyszedł czas na poprawę przepisów dla małych i średnich firm.

Tym razem kampania jest prowadzona pod hasłem: Uprośćmy przepisy dla firm, w ramach której będą analizowane m.in.: przepisy prawa pracy, procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych, czy prawo upadłościowe i przepisy dotyczące konkurencji.

Uprośćmy przepisy dla firm to już druga akcja Rzeczpospolitej, w którą zaangażowana jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Wcześniej środowisko wsparło kampanię Uprośćmy podatki, którego uwagi i postulaty zostały ujęte w „Białej księdze problemów podatkowych”, przekazanej ministrowi finansów i Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Obecna akcja Uprośćmy przepisy dla firm jest prowadzona na rzecz poprawy prawa podatkowego dla małych i średnich firm. W każdy poniedziałek, na łamach „Rzeczpospolitej” będą publikowane przykłady przepisów, które są źródłem kłopotów przedsiębiorców z fiskusem. Na zakończenie akcji redakcja opracuje białą księgę przepisów gospodarczych, która zostanie wręczona prezydentowi RP, a także przedstawicielom rządu i Sejmu.

Jak komentuje Adam Pankowski, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: współtworzenie białej księgi przepisów gospodarczych jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale i przede wszystkim obowiązkiem wynikającym z wykonywania zawodu zaufania publicznego, którym jest doradca podatkowy. Daje również możliwość wypracowania odpowiednich, przychylnych rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce, rozwiązań – jako doradcy podatkowi reprezentujemy naszych klientów przed organami: podatkowymi, kontroli skarbowej, administracji celnej, a także przed innymi organami administracji państwowej i terytorialnej, np. w sprawach ubezpieczeń społecznych (przed ZUS) czy opłat lokalnych, a to oznacza że na co dzień natrafiamy na bariery prawne utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej.”

Kompleksowość usług doradców podatkowych, a także interdyscyplinarny charakter tej profesji, w której niezbędne jest łączenie prawa, finansów i ekonomii sprawiły, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych włączyła się do akcji. Należy pamiętać, że to właśnie doradcy podatkowi przychodzą z pomocą przedsiębiorcom już na etapie planowania i rejestrowania działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z doradcą podatkowym firma zyskuje wsparcie niezbędne do racjonalnego zarządzania jej finansami, a zadaniem doradcy podatkowego jest nie tylko optymalizacja podatków i dbanie o prawidłowe rozliczenie z fiskusem, ale również wskazywanie rozwiązań, które zapewniają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP)
www.krdp.pl

Udostępnij artykuł: