Doradzamy i informujemy: Nowy projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Pilotażowy program edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

EDS 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna pilotażowy program edukacji ekonomicznej pt. "Na własne konto". Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna pilotażowy program edukacji ekonomicznej pt. "Na własne konto". Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach programu w czasie tegorocznych ferii zimowych odbywały się warsztaty dla uczniów, podczas których w formie gier i zabaw edukacyjnych gimnazjaliści poszerzali wiedzę w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja. Ponadto projekt uzyskał dofinansowanie od Narodowego Banku Polskiego.

Na początek pilotaż

"Na własne konto" to program zainicjowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jest on adresowany do zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W pilotażowej edycji programu udział w nim weźmie blisko 600 uczniów z 27 szkół gimnazjalnych z 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. - Wiedza ekonomiczna jest potrzebna każdemu, zarówno rolnikowi, przedsiębiorcy, jak również indywidualnemu pracownikowi na etacie. Dlatego poprzez program "Na własne konto" już na poziomie gimnazjum chcemy wyposażyć młodych ludzi w praktyczną wiedzę ekonomiczną, która umożliwi im lepszy start w dorosłe życie - powiedział Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

- Przeprowadzone przez nas analizy pokazują, że informacje na temat ekonomii, gospodarowania pieniędzmi są pożądane i poszukiwane przez uczniów, ale często w programie szkolnych lekcji z wiedzy o społeczeństwie (gdzie przewidziany jest blok na temat przedsiębiorczości), takie tematy nie pojawiają się, a zajęcia dodatkowe w tym zakresie są niedostępne dla ponad 70 proc. uczniów z terenów wiejskich - dodał.

Czym jest program?

"Na własne konto" to autorski program EFRWP dedykowany edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Celem projektu jest przekazanie młodzieży z terenów wiejskich wiedzy na temat przedsiębiorczości i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.

Projekt składa się z trzech etapów:

  • zajęć warsztatowych w czasie ferii zimowych;
  • pracy nad indywidualnymi projektami - promocji własnych przedsiębiorstw;
  • rozstrzygnięcia i finału projektu w Warszawie.

     

Krok po kroku

W pierwszej fazie uczniowie będę uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia nie będę zastępować lekcji wiedzy o społeczeństwie przewidzianych w programie nauczania, ale mają stanowić ich uzupełnienie i poszerzenie. Warsztaty będę realizowane w okresie ferii zimowych (w zależności od województwa w terminach: od połowy stycznia do końca lutego), w grupach do 25 osób. Podczas spotkań uczestnicy będę zdobywać podstawową wiedzę na temat ekonomii, przedsiębiorczości i pieniędzy. Zajęcia będę miały formę gier i zabaw edukacyjnych. Ponadto jednym z przewidzianych punktów programu jest wizyta uczniów w banku i poznanie mechanizmów jego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela wytypowanego przez gminę oraz przez studenta nauk ekonomicznych - współprowadzącego. Nauczyciele, którzy będę prowadzić warsztaty, odbyli szkolenia dydaktyczne opracowane przez EFRWP we współpracy z wykładowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Po zakończaniu zajęć uczestnicy programu będę mieli 2 miesiące na przygotowanie projektu promocji własnego przedsiębiorstwa oraz na nakręcenie filmu reklamowego. W ramach zadania uczestnicy będą musieli przedstawić nie tylko film, ale również założenia biznesowe hipotetycznej firmy, tj. wymyślić rodzaj przedsiębiorstwa, źródła jego finansowania, przygotować analizę potencjału danej lokalizacji funkcjonowania firmy itp.

Ostatnim etapem będzie rozstrzygnięcie konkursu i gala finałowa. Finaliści będą mogli uczestniczyć w warsztatach reklamowych, a pięciu najlepszych uczniów otrzyma roczne stypendia oraz nagrody dla swoich grup w postaci dofinansowania do wycieczek i projektów realizowanych w wybranej szkole.

Partnerem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Wieś 2000" im. Macieja Rataja. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Informacje o programie "Na własne konto" można znaleźć również na stronie EFRWP pod adresem www.efrwp.pl, w zakładce "Dotacje i programy". (mit.)

 

Udostępnij artykuł: