Doroczne pielgrzymowanie bankowców na Jasną Górę

Wydarzenia

W piątek 10 maja liczne grono bankowców przybyło na Jasnogórskie błonia aby uczestniczyć w wieczornym Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu i nocnym czuwaniu modlitewnym

Jasna Góra w Częstochowie
Jasna Góra w Częstochowie Fot. stock.adobe.com/kilhan

W piątek 10 maja liczne grono bankowców przybyło na Jasnogórskie błonia aby uczestniczyć w wieczornym Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu i nocnym czuwaniu modlitewnym

Bp Piotr Jarecki: Misją bankowców jest służenie społeczeństwu, wspieranie przedsiębiorczości i przez to zapewnianie zatrudnienia wszystkim rodakom #ZBP #BPS #SGB

W sobotnie przedpołudnie pielgrzymi wzięli udział w uroczystej liturgii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Jareckiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej. W liturgii uczestniczył także prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.To stołeczna archidiecezja jest organizatorem tegorocznej XXXIV  Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców Na Jasną Górę  w dniach 10-11 maja pod hasłem przewodnim: "Maryjo, Oblubienico Ducha Swiętego módl się za nami".

Jasnogórskie błonia wypełniły delegacje bankowców z terenu całego kraju, w tej liczbie licznie przybyli reprezentanci bankowości lokalnej

Delegacjom środowiska przybyłym z całego kraju towarzyszą rodziny. W gronie bankowców znaczącą grupę stanowią reprezentanci bankowości spółdzielczej, silnie związanej z życiem lokalnych społeczności. 

Szczególny charakter tegorocznego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani wynika z faktu, że wpisuje się ono w 100 rocznicę powstania Pocztowego Banku Oszczędnościowego, późniejszego PKO powołanego dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.Także dla celebransa to rok szczególny, związany z 25 rocznicą sakry i posługi biskupiej.Po liturgii bankowcy złożyli u stóp ołtarza liczne dary w podzięce za opiekę duszpasterską, a także dary pieniężne na konserwację sanktuarium.Uczestnicy liturgii odbyli także drogę krzyżową na Jasnogórskich Wałach. Pielgrzymkę zakończyła wspólna modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Delegacja środowiska przekazuje dary dziękczynne na ręce celebransa

  

Zwracając się do przybyłych bankowców biskup Piotr Jarecki podkreślił, że ich misją jest służenie społeczeństwu, wspieranie przedsiębiorczości i przez to zapewnianie zatrudnienia wszystkim rodakom. Praca bowiem odgrywa szczególną rolę w życiu i rozwoju każdego człowieka.Coroczne pielgrzymowanie na Jasną Ģórę powinno służyć umacnianiu chrześcijańskiego sposobu wykonywania zawodu, kształtowaniu właściwych relacji w miejscu pracy oraz pamiętanie o potrzebach osób i środowisk najsłabszych ekonomicznie.Biskup Jarecki zwrócił uwagę na znaczący dorobek polskiej bankowości  oraz wiele na przykładów wspierania przez banki kultury, ochrony zdrowia i innych sfer ważnych dla pomyślnego społecznego i gospodarczego rozwoju kraju.

Uroczystej liturgii na Wzgórzu Jasnogórskim przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr Jarecki - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: