Doskonałe wyniki modelowych portfeli DM Banku BPS

Bankowość

Analitycy domu maklerskiego od 5 miesięcy prezentują swoim klientom modelowe portfele dedykowane emerytalnym kontom IKE. Portfele, mimo z założenia bezpiecznej konstrukcji, wzrosły od momentu powstania (10 września 2012 r.) od 4,0% do 5,8%. W tym tempie w ciągu roku wartość portfela mogłaby zwiększyć się o 9,9% do nawet 14,3%. Natomiast inny portfel w skład, którego wchodzą głównie obligacje, ale jego dopełnieniem są akcje wzrósł w ciągu 3 miesięcy o ponad 3,8%.

Analitycy domu maklerskiego od 5 miesięcy prezentują swoim klientom modelowe portfele dedykowane emerytalnym kontom IKE. Portfele, mimo z założenia bezpiecznej konstrukcji, wzrosły od momentu powstania (10 września 2012 r.) od 4,0% do 5,8%. W tym tempie w ciągu roku wartość portfela mogłaby zwiększyć się o 9,9% do nawet 14,3%. Natomiast inny portfel w skład, którego wchodzą głównie obligacje, ale jego dopełnieniem są akcje wzrósł w ciągu 3 miesięcy o ponad 3,8%.

Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są unikalnymi propozycjami oszczędzania na emeryturę, które zapewniają nieopodatkowane zyski z inwestowania pod warunkiem nieprzekraczania rocznego limitu wpłat na IKE, który obecnie wynosi 11 139 PLN. Preferencyjne warunki oraz wizja niskiego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachęcają kolejnych Klientów do lokowania swoich środków za pośrednictwem właśnie tego rodzaju kont. Nieustającym dylematem pozostaje dobranie odpowiednich instrumentów, które dadzą bezpieczny i stabilny zysk.

Wszystkim, którzy mają problem z samodzielnym doborem aktywów, naprzeciw wychodzą analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS. Stworzone przez nich modelowe portfele są cenną wskazówką dla Inwestorów bez względu na ich poziom wiedzy na temat rynku kapitałowego.

"Nasi analitycy stworzyli trzy modelowe portfele, które mogą być doskonałą wskazówką dla inwestorów. Jako nadrzędną zasadę przyjęliśmy sobie bezpieczeństwo lokowanych środków natomiast naszym celem jest, aby stopa zwrotu z inwestycji opartych o nasze opracowania widocznie i stale przewyższała oprocentowanie lokat bankowych" - mówi Cezary Iwański, wiceprezes Domu Maklerskiego Banku BPS.

Obecnie analitycy domu maklerskiego opracowują trzy modelowe portfele z wyselekcjonowanych serii obligacji notowanych na rynku Catalyst. Kryteria doboru oparte są o płynność i rentowność obligacji oraz kondycję finansową emitenta.

Modelowy portfel obligacji spółdzielczych - stworzony przy wykorzystaniu obligacji zaliczanych do sektora obligacji spółdzielczych dostępnych w detalicznym obrocie na Catalyst. Obligacje spółdzielcze należą do grupy najbardziej płynnych instrumentów na rynku, co stanowi realną możliwość dość szybkiego wyjścia z inwestycji.

Modelowy portfel obligacji - w porównaniu do portfela obligacji spółdzielczych nie ma on ograniczenia do przedstawicieli jednej branży i tym samym obejmuje wszystkie obligacje będące w obrocie na rynku detalicznym Catalyst.

Modelowy portfel strukturyzowany - jest dedykowany inwestorom dla którzy poszukują możliwości uzyskania wyższych stóp zwrotu niż w portfelach wyłącznie obligacyjnych. Uzupełnieniem obligacyjnej części portfela są bardziej ryzykowne instrumenty (akcje) przy zachowaniu bezpieczeństwa, że wartość portfela nie zmniejszy się w przeciągu roku ze względu na oczekiwaną wartość otrzymanych odsetek. Dominujący udział obligacji pozwala na zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami na rynku akcji (poprzez pokrycie ich odsetkami od obligacji) przy jednoczesnym wypracowaniu przynajmniej niewielkiego zysku. W przypadku hossy na rynku akcji, taka struktura portfela pozwoli na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków.

Modelowy portfel obligacji został zbudowany w oparciu o obligacje notowane na rynku Catalyst i dostępne w obrocie detalicznym. Aktualnie w strukturze portfeli są obligacje Robyg, Kredyt Inkaso, Banku BPS oraz PBS Sanok.

Kolejny portfel - nieco bardziej wyspecjalizowany - obejmuje wyłączenie obligacje spółdzielcze dostępne w obiegu na Catalyst. Obecnie analitycy widzą w nim miejsce dla obligacji wyemitowanych przez: BS Ostrów Mazowiecka, BS Skierniewice, SBRiR Wołomin, KBS Aleksandrów Kujawski, PBS Sanok, BS Piaseczno i Banku BPS.

Trzeci portfel łączy bezpieczeństwo z możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. To modelowy portfel strukturyzowany. W założeniach jego budowy przyjęto, że jego konstrukcja ma zabezpieczyć inwestora przed spadkiem wartości w rocznym horyzoncie. W związku z tym większość portfela to obligacje a dochody odsetkowe w ciągu roku mają pokryć ewentualne straty na bardziej ryzykownych inwestycjach.

Skład wszystkich portfeli publikowany jest na stronach DM Banku BPS.

Źródło: Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Udostępnij artykuł: