Dostawa gazu i prądu z serwisem sprzętu gratis

Finanse i gospodarka

Europ Assistance Polska wraz z Energetycznym Centrum przygotowały pakiet ubezpieczenia i assistance dla klientów, którzy podpiszą umowę na dostawę energii i gazu. Ochroną objęte będą kuchenki, piece a także pozostały sprzęt grzewczy.

Europ Assistance Polska wraz z Energetycznym Centrum przygotowały pakiet ubezpieczenia i assistance dla klientów, którzy podpiszą umowę na dostawę energii i gazu. Ochroną objęte będą kuchenki, piece a także pozostały sprzęt grzewczy.

Klienci, którzy podpiszą umowę z Energetycznym Centrum na dostawę gazu i prądu objęci zostaną ubezpieczeniem grupowym gwarantującym bezpłatną naprawę kuchenek i pieców gazowych oraz innych urządzeń grzewczych zasilanych gazem.

Usługę realizować będzie Europ Assistance Polska. Klienci mogą zgłosić awarię 2 razy w roku ubezpieczeniowym do całodobowo czynnego Centrum Alarmowego. Co więcej, ubezpieczenie to gwarantuje nie tylko bezpłatną naprawę ale również zakup niezbędnych części zamiennych do kwoty 100 zł na każde zdarzenie.

- Usługi assistance stale się rozwijają i wspierają coraz szerszą grupę klientów, a także wzbogacają ofertę firm z wielu branż. Cieszymy się, że wspólnie z Energetycznym Centrum możemy zaoferować klientom pomoc w razie awarii ich sprzętu grzewczego i przyczynić się tym samym do budowania lojalnych relacji z klientami, opartych na wzajemnym wsparciu i dostępnej całodobowo pomocy - mówi Magdalena Bylinowicz z Europ Assistance Polska.

Klienci mogą korzystać z ubezpieczenia z dniem rozpoczęcia dostaw gazu i prądu, o czym są  powiadamiani telefonicznie lub wiadomością SMS. Natomiast dniem zakończenia ochrony ubezpieczeniowej jest ostatni dzień obowiązywania umowy z Energetycznym Centrum.

Źródło: Grupa Europ Assistance

 

Udostępnij artykuł: