Dostrzec niesłyszących – Microsoft pomaga usprawnić komunikację w sektorze publicznym

Finanse i gospodarka

Od ponad 2 lat w Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym, która miała ułatwić osobom niesłyszącym kontakt z administracją. Mimo tej regulacji osoby niesłyszące podkreślają niedogodności związane przede wszystkim z 3-dniowym oczekiwaniem na tłumacza. Okazuje się, że przy otwartej współpracy urzędów i dzięki nowym technologiom można ten czas skrócić.

Od ponad 2 lat w Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym, która miała ułatwić osobom niesłyszącym kontakt z administracją. Mimo tej regulacji osoby niesłyszące podkreślają niedogodności związane przede wszystkim z 3-dniowym oczekiwaniem na tłumacza. Okazuje się, że przy otwartej współpracy urzędów i dzięki nowym technologiom można ten czas skrócić.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Bolesławcu komunikują się z niesłyszącymi obywatelami za pomocą programu Lync z udziałem tłumacza języka migowego. W ten sposób możliwe jest załatwienie sprawy urzędowej w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Microsoft wprowadził również Warszawski Bank Spółdzielczy.

Na podstawie obowiązujących przepisów każda instytucja publiczna, która obsługuje obywateli, musi zagwarantować osobom niesłyszącym możliwość swobodnej komunikacji z urzędnikami odpowiedzialnymi za daną sprawę. Obecnie liczba tłumaczy języka migowego, którzy posiadają certyfikat Polskiego Związku Głuchych, to niewiele ponad 400 osób, co w zestawieniu z liczbą wszystkich urzędów w kraju, wydaje się dalece niewystarczające.

Rozwiązaniem, które pozwala łatwo i skutecznie niwelować ten problem jest komunikator Microsoft Lync, na którego wdrożenie zdecydowały się starostwa we Wrocławiu i Bolesławcu oraz Warszawski Bank Spółdzielczy. Dzięki wykorzystaniu wideokonferencyjnego połączenia, podczas trójstronnej rozmowy (obywatel, tłumacz, urzędnik) tłumaczenie odbywa się zdalnie i w czasie rzeczywistym.

"Brak możliwości efektywnego komunikowania się z pracownikiem urzędu to dla niesłyszących ogromny stres. Chcieliśmy wyjść naprzeciw temu problemowi i poszukiwaliśmy rozwiązania, które będzie przede wszystkim dostępne tu i teraz. Z pomocą przyszła firma Microsoft i program Lync. Zrezygnowaliśmy z zamawiania tłumaczy z kilkudniowym wyprzedzeniem, bo dzięki wideokonferencjom możemy to zrobić zaraz po tym, jak osoba niesłysząca pojawi się w siedzibie starostwa." - podkreślił Paweł Wardęga, sekretarz Powiatu Wrocławskiego.

Lync - bliżej technologii, bliżej ludzi

Program Lync to biznesowy komunikator, którego przewagą jest większe bezpieczeństwo i integracja z programem pocztowym oraz możliwość prowadzenia wideokonferencji. Ponadto wspiera on wspólną pracę nad dokumentem, udostępnianie ekranów wraz z możliwością przejęcia kontroli nad komputerem.

"Program Lync pozwala osobom niesłyszącym komunikować się zarówno za pomocą standardowego komunikatora, jak i poprzez połączenia wideokonferencji, które umożliwiają interaktywny dialog. Wystarczy internet, aplikacja Lync i można połączyć się natychmiast z tłumaczem języka migowego, który pomoże osobie głuchoniemej załatwić wszystkie sprawy z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu: komputerze, tablecie, czy nawet na telefonie komórkowym." - podkreśliła Anna Białobłocka, Dyrektor Działu Office w polskim oddziale Microsoft.

Lync, dostępny w pakiecie MS Office 2013, doskonale integruje się z systemem Microsoft Outlook oraz innymi aplikacjami pakietu Office. Udostępnia informacje o statusie konkretnych użytkowników, czyli o tym, kto jest dostępny, nieobecny lub zajęty. Ikona obecności umożliwia wyświetlenie szybkiego menu aktywowanego, za pomocą którego można rozpocząć konwersację z poziomu aplikacji.

Narzędzie Lync ułatwia pracę grupową m.in. dzięki możliwości udostępniania slajdów programu PowerPoint, dokumentów programu Word, arkuszy kalkulacyjnych programu Excel oraz notatek programu OneNote. Pliki te są widoczne dla uczestników spotkań, nawet jeśli nie mają oni zainstalowanego pakietu Office.

Nowoczesne rozwiązania budują inteligentne miasta

Przykład wdrożeń w starostwach wrocławskim i bolesławieckim potwierdzają pozytywny trend rozwoju nowoczesnych metropolii na Dolnym Śląsku. W ramach inicjatywy CityNext od lutego bieżącego roku mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z Platformy Usług dla Obywateli, opartej na rozwiązaniach Microsoft Dynamics CRM. Jednym z narzędzi oferowanych przez Platformę jest Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Dzięki temu projektowi Wrocław otrzymuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpisują się w inicjatywę inteligentnych miast.

Inicjatywa CityNext została powołana przez Microsoft, by pomagać miastom i ich władzom w zwiększaniu konkurencyjności, innowacyjności i budowaniu zrównoważonego rozwoju. Posiadając odpowiednią wiedzę i przyłączając się do inicjatywy CityNext, metropolie, firmy i obywatele mogą korzystać z rozległej sieci Microsoft Partner Network, która zrzesza ponad 430 000 specjalistów w zakresie technologii z całego świata. Aby przekształcić infrastrukturę miasta, pracownicy miejscy mogą korzystać z usług w chmurze oraz urządzeń i aplikacji używanych na co dzień w środowisku biznesowym, a także wykorzystywać nowoczesne rozwiązania i platformy big data do własnych projektów.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: