Dotrzymać kroku klientom

Polecamy

Szybkie decyzje podejmowane we właściwym czasie i na bazie jak najaktualniejszych danych – to dziś liczy się w bankowości dla klientów biznesowych. Ale próbując dotrzymać im kroku, bankowcy często dostają zadyszki.

Światowe finanse to system naczyń połączonych: nawet firma o zasięgu krajowym, nieprowadząca działalności gospodarczej za granicą lokuje swoje oszczędności w walutach obcych lub zaciąga w nich kredyty. Co dopiero taka, która działa globalnie.

A kursy walut są chwiejne. Na jednym końcu świata ktoś kichnie, na drugim – ktoś inny nabawi się kataru. Ni stąd ni zowąd koszty realizowanych transakcji zaczną dawać się we znaki.

To tylko jeden z powodów, dla których tak ważne dla osób zarządzających finansami w firmach jest dysponowanie narzędziami całościowo wspomagającymi proces zarządczy. Jak np. monitorować 10 tysięcy rachunków bankowych na raz? To konieczne gdy dyrektor finansowy korporacji z oddziałami w kilkunastu krajach chce mieć wgląd w zestawienia swojej firmy na poziomie globalnym i lokalnym.

Lokalne oddziały mają dziś zwykle osobne systemy ERP, z których generuje się raporty trafiające później do arkuszy kalkulacyjnych. Najpopularniejszy z nich, Excel, jest notabene nazywany najważniejszym systemem operacyjnym banków i firm. To w tym programie prowadzone są zaawansowane analizy finansowe na grube miliony dolarów czy euro.

Działa to tak: trzeba pobrać dane źródłowe, dostosować je pod daną analizę i dopiero później ją przeprowadzić. Ręcznie. Czasochłonne i trudne zajęcie…

Bank na ratunek

A gdyby to bank pomagał się z nim uporać? Gdyby zajmował się przetwarzaniem surowych danych i dostarczał je w postaci szeregu raportów odpowiednim osobom, codziennie rano, mailem? Co by było, gdyby bank udostępnił platformę, na której dyrektor finansowy mógłby znacznie łatwiej robić zestawienia i analizy dzięki zastosowaniu agregatów danych?

Tysiące Excelowych pól stałyby się raptem bardziej czytelne i zrozumiałe, a mnogość informacji zyskałaby nowe znaczenie. Temu właśnie służą predykcje finansowe, czyli cash flow forecasting.

Ułatwiają one planowanie i przewidywanie wszelkich wpływów oraz wydatków. A manager musi mieć możliwość uzyskania informacji o tym, ile ma środków dzisiaj, jakie zobowiązania będą do zapłaty za 2 dni, tydzień, miesiąc: czy zachowa płynność finansową i co najważniejsze, co powinien zrobić, żeby ją zachować.

Dzięki cash flow forecasting przedsiębiorcy zyskują nowe spojrzenie na finanse swoich firm. W jednym miejscu widzą jakie mają zobowiązania i jaki stan środków oraz mają możliwość przeprowadzania szeregu symulacji: co się stanie jeśli wezmą kredyt, założą depozyt, zapłacą za akredytywę. Banki ze swej strony mogą natomiast oferować swoje produkty z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wymagań tych przedsiębiorców.

Wiele w jednym

Moduł Cash flow forecasting stworzony przez Comarch pozwala agregować informacje o wszystkich produktach bankowych klienta w jednym miejscu: kredytach, depozytach, akredytywach, gwarancjach…Moduł pozwala także na uzyskanie informacji o warunkach uruchomienia transz kredytu lub warunkach wykorzystania linii kredytowej np. na akredytywę czy dyskonto weksli.

Pozwala ponadto prognozować przepływy i salda dla wybranego rachunku czy ich grupy lub też symulować pozycję walutową. Wygenerowana symulacja jest podstawą do zaprezentowania klientowi oferty, która ma na celu poprawę jego sytuacji finansowej – jest to istotna korzyść zarówno dla jego samemu, jak i banku- ten ostatni zyskuje kolejną platformę do sprzedaży swoich produktów, dopasowaną do realnych potrzeb adresata oferty.

Cash flow forecasting autorstwa Comarch umożliwia ponadto segmentację produktów bankowych na kredytowe, czyli obarczone ryzykiem i wymagające dodatkowej akceptacji banku oraz klasyczne, tj. niewymagające takiej akceptacji. Taki podział pomaga w budowaniu akcji posprzedażowych.

Automatyzacja procesów biznesowych oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności powodowane są otwartością modułu Cash flow forecasting na komunikację z innymi aplikacjami. Ułatwia to codzienną pracę działu finansowego klienta korporacyjnego. Wystarczy jedno kliknięcie, by złożyć wniosek o wypłatę transzy kredytu czy też udzielenie gwarancji.

Agreguje, generuje

Cash flow forecasting z jednej strony zbiera więc i agreguje dane o produktach bankowych klienta korporacyjnego, a z drugiej generuje na ich podstawie szyte na miarę oferty: kierowane do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Umożliwia przy tym precyzyjną identyfikację klientów potencjalnie zainteresowanych kredytami, transakcjami FX czy produktami inwestycyjnymi. Dane takie uzyskiwane są dzięki analizie aktywności tych klientów w ramach systemu: historię jakich transakcji przeglądają, jakie generują symulacje, jak wygląda ich kalendarz finansowy, jakie mają zasoby danego dnia.

Dzięki wbudowanemu mechanizmowi importu danych użytkownicy mogą w prosty sposób wprowadzić do systemu informacje na temat produktów bankowych, z których korzystają w innych bankach. Źródłem może tu być zarówno system innego banku, jak również system finansowo-księgowy korporacji, gdzie przechowywane są informacje nt. aktualnych zobowiązań finansowych firmy, faktur do zapłaty, kosztów administracyjnych.

Rozwiązanie Comarch jest dostosowane do różnych urządzeń, zaczynając od tradycyjnych komputerów czy laptopów, a na tabletach czy smartfonach kończąc. Wdrażając jedną aplikację bank udostępnia ją użytkownikom w kilku kanałach, co podnosi jej użyteczność i komfort użytkowania.

Co dają predykcje

 • Widok wszystkich produktów bankowych klienta w jednym miejscu
 • Czytelna informacja o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w konkretnym banku i o tym, jak przy zachowaniu trendu (wysokości wydatków i wpływów) będzie ona wyglądać np. za 3 miesiące
 • Łatwy dostęp do danych dotyczących sald na rachunkach, zaangażowania w liniach kredytowych, aktualnych depozytach czy zawartych terminowych transakcjach walutowych
 • Wskazywanie rachunku, na którym zwykle jest mniej/więcej środków i podpowiadanie, co można z nimi zrobić (struktury cash poolowe lub depozyty) – możliwość kreowania akcji sprzedażowych dla banku dzięki silnikowi ofertowemu
 • Pomoc w zarządzaniu płynnością klienta, np. „za 2 miesiące przypadnie płatność za akredytywę i muszą być na nią środki”, „za miesiąc kończy się depozyt na dużą kwotę w euro, teraz lepiej inwestować np. we franka”
 • Informowanie doradcy nt. sytuacji finansowej klienta jeśli saldo zdefiniowanego rachunku osiągnie zdefiniowany wcześniej pułap lub spłata raty kredytu opóźni się o X dni

Z perspektywy klienta

 • Generowanie symulacji dla konkretnego rachunku (brane pod uwagę: zlecenia stałe, polecenia zapłaty, zlecenia z przyszłą datą waluty – import z bankowości oraz z systemu finansowo-księgowego korporacji)
 • Możliwość definiowania własnych granic posiadanych zasobów/wykorzystania kredytów
 • Szereg dodatkowych automatycznych alertów dla poszczególnych produktów np. „negocjuj kurs zapłaty za akredytywę”, „kończy się termin ważności depozytu na kwotę ……. – aktualnie najciekawsza oferta banku obejmuje depozyty w USD”

Z perspektywy banku

 • System notyfikacji dla doradcy; informowanie doradcy klienta o wybranych zdarzeniach na rachunkach klienta
 • Silnik umożliwiający zdefiniowanie parametrów niezbędnych do generowania ofert przyporządkowanych konkretnym typom alertów po stronie klientów
 • Możliwość modyfikacji kategorii danego klienta zdefiniowanej automatycznie na podstawie realizowanych transakcji/generowanych symulacji

Dowiedz się więcej o ofercie Comarch dla sektora bankowego

Comarch

Udostępnij artykuł: