Dr Armin Barthel

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek rady nadzorczej mBank S.A.

Członek rady nadzorczej mBank S.A.

Dr Armin Barthel zajmuje stanowisko głównego grupowego pełnomocnika ds. compliance (CCO) oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLO) w Commerzbanku AG. Po ukończeniu studiów w Marburgu i Wielkiej Brytanii, odbyciu praktyk sądowych oraz ukończeniu studiów doktoranckich w Hamburgu dr Armin Barthel rozpoczął karierę zawodową w 2003 r. w oddziale Hengeler Mueller we Frankfurcie. W 2005 r. dołączył do departamentu prawnego Commerzbanku AG we Frankfurcie, gdzie sprawował wiele różnych funkcji; jego ostatnim stanowiskiem była sprawowana od 2012 r. funkcja radcy prawnego na Amerykę Północną w oddziale Commerzbanku w Nowym Jorku. Od kwietnia 2016 r. zajmuje stanowisko głównego grupowego pełnomocnika ds. compliance (CCO) oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLO) w Commerzbanku AG, gdzie jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki ds. compliance w grupie, w tym w jej oddziałach zagranicznych i podmiotach zależnych.

Źródło: mBank
Udostępnij artykuł: