dr Grzegorz Kądzielawski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Fot. Grupa Azoty S.A.

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r.; odpowiedzialny jest za realizację innowacji, programy badawczo-rozwojowe oraz realizację inwestycji

Wykształcenie:

2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych;
2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja (studia II stopnia);
2004 – 2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna (studia I stopnia);
2000 – 2004 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.

Doświadczenie zawodowe:

2019 – Akademia WSB – adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych;
2018 – H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
2017 - Grupa Azoty S.A. – wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz innowacje;
2017 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
2016 - Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych - koordynator programu warsztatowego;
2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego;
2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego – pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego;
2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – pracownik dydaktyczny w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym;
2007 – 2014 - Biuro Poselsko – Senatorskie - dyrektor biura.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu ochrony informacji niejawnych; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments) zakończone zdanym egzaminem i poświadczony certyfikatem; Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie; Zarządzanie innowacjami; Wdrażanie i zarządzanie projektami R&D; Prawo własności intelektualnej; Organizacja konferencji i wizyt gospodarczych;

Inne doświadczenia:

Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz, gremium opiniodawczo – doradczego trzeciej w Europie sieci badawczej zrzeszającej 38 instytutów naukowo - badawczych.
Członek Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego – Sieci Łukasiewicz
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego pn. Tarnowskie Dialogi Naukowe. Tarnow Scientific Dialogues;
Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu. Dwumiesięcznik nastawiony jest na publikowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu. Czasopismo znajduje się w bazach naukowych Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (znane także jako SciSearch®), Neuroscience Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition oraz znajduje się na prestiżowej tzw. liście filadelfijskiej (Institute for Scientific Information);
Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Celem działania Kapituły jest zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem;

Członek Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej i Kolegium Ekspertów Akademii WSB oraz pomysłodawca Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB;

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarządzania innowacjami;

Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: