dr hab. Beata Kozłowska–Chyła

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Fot. PZU S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

dr hab. Beata Kozłowska–Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Aktualnie pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu PZU SA, wcześniej pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., członka Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A.

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie Spółka Akcyjna oraz Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Pani Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu. Jest autorką kilkudziesięciu

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: