dr hab. Krzysztof Kalicki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Krzysztof Kalicki
Krzysztof Kalicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Dr hab. Krzysztof Kalicki – ur. 2.02.1953, doktor habilitowany – ekonomia (studia magisterskie, doktorat i habilitacja w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej);

Od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Country Manager Grupy Deutsche Bank w Polsce, od 1 sierpnia 1998 do 31 grudnia 2002 Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.; w latach 1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.; od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów – do 01.1992 Doradca Ministra Finansów, następnie Dyrektor Departamentu Zagranicznego, a od 06.1994 Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów. W latach 1976-2001 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Członek licznych Rad Nadzorczych (obecnie Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA i DB Securities SA).

Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Profesor w Akademii im. L. Koźmińskiego. Ponad 90 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; m.in. „Teoria i polityka kursu walutowego”, „Pieniądz a bilans płatniczy”, „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym”, „Globalizacja, kryzys i co dalej”.

Udostępnij artykuł: