dr Jerzy Góra Prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych

Kadry / Tylko u nas

Dr Jerzy Góra został wybrany Prezesem Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Uchwała, podjęta jednogłośnie przez Radę Nadzorczą PIR, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

Dr Jerzy Góra został wybrany Prezesem Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Uchwała, podjęta jednogłośnie przez Radę Nadzorczą PIR, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

Do zadań nowego Prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową.

- Kandydaci, którzy stanęli do konkursu prezentowali wysoki poziom wiedzy i doświadczenia. Pragniemy im serdecznie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. W wyniku długiej i merytorycznej debaty jednogłośnie zdecydowaliśmy się ostatecznie powierzyć stanowisko prezesa zarządu Jerzemu Górze. Przesądziły o tym w szczególności jego kompetencje merytoryczne, doświadczenie w sektorze publicznym i samorządowym - mówi Michał Markowski, przewodniczący rady nadzorczej.

- Jerzy Góra jest profesjonalistą, który ma nie tylko znaczące doświadczenie inwestycyjne (zarówno w finansowaniu dłużnym jak i equity), ale też doskonale rozumie sektor publiczny oraz potrzeby i funkcjonowanie samorządów, w których widzimy duży potencjał zaangażowania kapitału i wiedzy PIRu dla lepszego rozwoju infrastruktury w naszym kraju - mówi Paweł Gricuk, członek Rady Nadzorczej PIR.

Jerzy Góra jest także członkiem rady nadzorczej PIR oraz przewodniczącym rady nadzorczej PKO BP. Był wiceprezesem Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, zastępcą dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i dyrektorem departamentu w Banku Morskim. W Ministerstwie Skarbu Państwa pełnił obowiązki dyrektora departamentu nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji II. Zasiadał w radach nadzorczych spółek, m. in: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", Polimex-Mostostal, LZPS Protektor i Elektrociepłownia Będzin, Euroafrica czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Źródło: www.pir.pl

Udostępnij artykuł: