Dr Marcin Idzik: O wnioskach płynących ze styczniowego odczytu indeksu PENGAB

Multimedia

Wskazują one, że mimo dobrych prognoz makroekonomicznych dla całego kraju wyniki sektora bankowego znajdują się pod presją, a głównym czynnikiem ich poprawy będzie redukcja kosztów.

Wskazują one, że mimo dobrych prognoz makroekonomicznych dla całego kraju wyniki sektora bankowego znajdują się pod presją, a głównym czynnikiem ich poprawy będzie redukcja kosztów.

Styczniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na dobre otwarcie roku w bankowości. Środowisko bankowe istotnie poprawiło swoje przewidywania dotyczące 2018 roku, w szczególności dzięki dobrym prognozom makroekonomicznym, jak również poprawie ekonomicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Obserwujemy wzrosty zarówno wskaźników prognoz średniookresowych jak i długookresowych dotyczących przewidywanej aktywności klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców na rynku usług bankowych.Oznacza to, że 2018 rok powinien upłynąć w sektorze bankowym pod znakiem wzrostowych tendencji ale o stosunkowo niskiej dynamice.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Wśród bardzo istotnych zmian, które przewidywane są w polskiej bankowości w 2018 roku na pierwszym miejscu przewiduje się wzrost nakładów na nowoczesne technologie w bankowości. Jest to równoznaczne z drugim trendem, który bardzo mocno się konstytuuje, czyli z dalszą redukcją liczby placówek bankowych. Środowisko bankowe przewiduje, że 2018 rok będzie również rokiem pod znakiem zaciskania pasa. 60 proc. opinii wskazuje iż za zyski banków w głównym stopniu będzie odpowiadała redukcja kosztów, w mniejszym stopniu wzrost przychodów, bądź wzrost cen usług bankowych.Jeśli chodzi o wzrost przychodów to środowisko bankowe upatruje szans we wzroście liczby nowo sprzedanych produktów dotychczasowym klientom. W mniejszym stopniu za przychody miałby być odpowiedzialny wzrost cen. W większym stopniu w stosunku do roku minionego wzrost przychodów odsetkowych.

Warto zwrócić uwagę, że ogólne spojrzenie na rok 2018 jest pozytywne. 70 proc. badanych przedstawicieli sektora bankowego patrzy na 2018 rok z nadzieją i optymizmem. Jest to prawie dwukrotnie większy odsetek, a niżeli na początku roku 2017. Jest to bardzo istotna zmiana.42 proc. środowiska bankowego - o 15 punktów procentowych więcej niż przed rokiem - ocenia, że rok 2018 będzie lepszy dla banków niż 2017. 20 proc. badanych ocenia, że będzie to rok gorszy i ten odsetek jest mniejszy w stosunku do roku poprzedniego o 7 procent.Możemy powiedzieć, że uwarunkowania dla sytuacji w sektorze bankowym w Polsce w 2018 roku są stosunkowo korzystne. Przewidywania makroekonomiczne formułowane przez środowiska bankowe są też dobre w stosunku do wyników, które notowaliśmy przed dwoma, czy trzema laty. Obecnie z miesiąca na miesiąc przebijamy rekordy dotyczące prognoz makroekonomicznych dla sytuacji ekonomicznej kraju, także gospodarstw domowych. Trzeba pamiętać, że są to podstawowe uwarunkowania, które decydują o zrachowaniach konsumentów jak i również przedsiębiorców na rynku usług bankowych.Korzystną informacją, na którą środowisko bankowe wyczekuje od wielu miesięcy jest poprawa prognoz dla rynku kredytów mieszkaniowych, który w drugiej połowie zeszłego roku miał stosunkowo niską dynamikę. Oceny aktywności klientów na rynku bankowym w obszarze kredytów mieszkaniowych wskazują, że ta sytuacja powinna się diametralnie zmienić w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Udostępnij artykuł: