dr Marcin Idzik: TNS Polska o styczniowym odczycie wskaźnika PENGAB oraz o coraz silniejszych sygnałach spowolnienia w sektorze bankowym

Multimedia

Wypowiedź dla alebank.pl: dr Marcin Idzik  - TNS Polska

Wypowiedź dla alebank.pl: dr Marcin Idzik  - TNS Polska

dr Marcin Idzik: Styczniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych ujawnia drugą z rzędu korektę odczytu indeksu PENGAB. Obecnie jego wartość wynosi 11,9 punktu i jest to wartość niższa o 10 punktów w stosunku do odczytu z listopada. Jest to jednocześnie największy spadek jaki zanotowaliśmy na przestrzeni najbliższych klilku lat. Za tę korektę odpowiadają nie tyle oceny dotychczasowych aktywmności klientów na rynku bankowym, ale w głownej mierze przewidywania dotyczące przyszłych okresów.

W stosunku do miesiąca poprzedniego zanotowaliśmy ośmiopunktowy spadek indeksu wyprzedzającego. W stosunku do listopada spadak ten wynosi aż 16 punktów.

Jeśli zwrócimy uwagę na przewidywania związane z sytuacją na rynku bankowym w 2016 roku to należy wyraźnie powiedzieć, że w środowisku bankowym dominującą opinią jest obawa o funkcjonowanie banków. Biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące aktywności klientów na podstawowych rynkach to są one w większości ostrożne i dotyczą sytuacji utrzymania dotychczasowej aktywności.

Jednak jeśli popatrzymy na wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania banków dominują opinie o tym, że dodatkowe opciążenia nałożone na banki przełożą się na model funkcjonowania bankowości w 2016 roku. W szczególności jest to widoczne w opiniach dotyczących redukcji placówk bankowych, redukcji zatrudnienia.

Również dominujący model, w którym banki miałyby funkcjonować w 2016 roku jest to model typowo kryzysowy. W opiniach zdecydowanie dominują wskazania, że za przychody banków w głównym stopniu będzie odpowiedzialny wzrost cen usług bankowych, a nie jak to miało miejsce w poprzednich latach, wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym i nowym klientom. Warto też dodać, że za zyski banków w głównym stopniu ma być odpowiedzialna redukcja kosztów, a nie wzrost przychodów.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=iO9g5EvoXnM

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: