Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. został Wiceprezesem Zarządu ACCIS

Kadry

8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne ACCIS, które wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że Zarząd będzie kolejną kadencję reprezentowany przez Pana Neila Munroe - Prezesa. Jednocześnie na jednego z sześciu Wiceprezesów Zarządu ACCIS wybrany został Prezes Zarządu BIK – Pan Mariusz Cholewa.

ACCIS  (Association of Consumer Credit Information Suppliers) to stowarzyszenie zrzeszające rejestry kredytowe, które powstało w 1990 roku w Dublinie. W listopadzie 2006 r. zostało zarejestrowane jako międzynarodowe stowarzyszenie non – profit na mocy prawa belgijskiego i aktualnie zrzesza 42 rejestry kredytowe działające w 28 krajach europejskich oraz 6 instytucji ze wszystkich innych kontynentów. Jako taki ACCIS reprezentuje największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Do najważniejszych zadań ACCIS należą:

  • reprezentowanie, promowanie i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, w szczególności w odniesieniu do spraw międzynarodowych i kwestii wynikających z regulacji wprowadzanych w ramach Wspólnoty Europejskiej,
  • informowanie członków o sprawach, które ich dotyczą, w tym o praktykach innych biur informacji,
  • koordynacja wspólnych projektów,
  • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy rejestrami kredytowymi.

Organem decyzyjnym formułującym ogólne zasady polityki i działalności Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne. Organem wykonawczym jest Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu. W tym roku Zgromadzenie Ogólne odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie, a jego współorganizatorem było Biuro Informacji Kredytowej.

Dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK – Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.

Pan Mariusz Cholewa w latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

BIK

Udostępnij artykuł: