Polasik Michał

P

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.

Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki. Laureat konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody "Highly Commended Award" przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu "the Literati Network Awards for Excellence 2010" za artykuł “Empirical analaysis of internet banking adoption in Poland" (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing.

Kierownik kilku dużych projektów badawczych, m.in.: "Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; "Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim", Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; "Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych", Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierownik zespołu akademickiego w ramach “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market", Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce.

Założyciel i prezes firmy badawczej POLASIK Research, specjalizującej się w dziedzinie systemów płatności elektronicznych.

 

Udostępnij artykuł: