Dr Mieczysław Groszek liderem programu upowszechniania akceptacji kart

Aktualności / Kadry

0001

Ambitny projekt upowszechniania płatności bezgotówkowych w polskich sklepach i punktach usługowych poprowadzi dotychczasowy wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek – zapewnił podczas niedawnej konferencji prasowej prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. 25 kwietnia br. zarząd Związku po raz pierwszy spotkał się z przedstawicielami mediów w nowym składzie, wyłonionym podczas XXX Walnego Zgromadzenia ZBP.

Obok prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza i wiceprezesa Jerzego Bańki w obecnych władzach Związku znalazł się Włodzimierz Kiciński, w minionych latach pełniący między innymi funkcję dyrektora departamentu zagranicznego w NBP. Uczestniczył on wówczas w negocjacjach z wierzycielami Polski: prywatnymi bankami zrzeszonymi w tzw. Klubie Londyńskim oraz przedstawicielami 19 najbogatszych krajów świata (tzw. Klub Paryski). W kolejnych latach Włodzimierz Kiciński był również prezesem zarządu Nordea Bank Polska, a w ostatnim czasie kuratorem w Banku BPS. Przejął on obowiązki wiceprezesa odpowiedzialnego między innymi za obszar obrotu bezgotówkowego i nowoczesnych technologii bankowych. Dotychczas tym obszarem opiekował się dr. Mieczysław Groszek, który po sześciu latach sprawowania tej funkcji nie ubiegał się o reelekcję. –  Dr Mieczysław Groszek bierze udział w pracach specjalnej grupy przy KE ds. budowy systemu stabilnego finansowania gospodarki – zaznaczył prezes ZBP.

Rezygnacja byłego już wiceszefa Związku z ubiegania się o kolejną kadencję bynajmniej nie oznacza jego wycofania się z kierowania działaniami mającym na celu cyfryzację polskiej gospodarki i budowy powszechnego obrotu bezgotówkowego. – Dr Mieczysław Groszek będzie prowadzić niezwykle ważny dla sektora bankowego projekt rozwoju obrotu bezgotówkowego – zapewnił podczas konferencji Krzysztof Pietraszkiewicz. Tym jakże ambitnym zadaniem będzie program finansowania instalacji terminali płatniczych w polskich placówkach handlowych i usługowych. Były wiceszef Związku Banków Polskich objąć ma kierownicze stanowisko organizacji odpowiedzialnej za realizację tego przedsięwzięcia. – Chcemy, aby ten projekt miał odpowiedniego patrona, lidera o znaczącym dorobku, który byłby w stanie osiągnąć jak najlepsze rezultaty na tym odcinku – tak decyzję o powierzeniu dr. Groszkowi kierownictwa nad nową inicjatywą sektora bankowego uzasadnił Krzysztof Pietraszkiewicz. Wśród przedsięwzięć realizowanych z inicjatywy byłego wiceszefa ZBP mających na celu digitalizację i usprawnienie płatności warto przypomnieć tzw. e-fakturę – projekt, który jest obecnie przygotowywany przez ZBP we współpracy z innymi instytucjami. Stworzenie ujednoliconego systemu zapisu dokumentów sprzedażowych ma umożliwić dokonywanie płatności przez nabywcę przy użyciu przysłowiowego jednego kliknięcia, bez konieczności żmudnego wprowadzania numeru konta i danych odbiorcy. Rozwiązanie to może skutecznie ograniczyć opóźnienia w regulowaniu należności, zwiększy też bezpieczeństwo dokonywania płatności za towary i usługi w Sieci.

Karol Jerzy Mórawski