Dr Mieczysław Groszek: O celach jej działania i wsparciu ze strony partnerów programu

Multimedia

Dr Mieczysław Groszek – Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Dr Mieczysław Groszek – Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Program Polska Bezgotówkowa, który będzie realizowany przez Fundację powołaną przez Związek Banków Polskich, a do której przystąpili partnerzy Programu, jest unikalnym zadaniem sektora finansowego. Ma za zadanie zrewolucjonizować polski rynek płatności kartowych. Do Programu i do Fundacji, która go realizuje przystąpiły banki - wydawcy kart płatniczych, agenci rozliczeniowi, organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Związek Banków Polskich jako izba gospodarcza koordynująca działanie sektora finansowego i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Rzadko się zdarza, aby Program o takim zasięgu miał tak zróżnicowanych partnerów i wykonawców. To jest moim zdaniem unikalność i z drugiej strony duża szansa. Drugą cechą Programu jest jego skala. Nie zdarzało się tak, aby jakiekolwiek zadanie, projekt, w krótkim czasie chciał podwoić istniejący stan. Planujemy, aby w ramach Programu Wsparcia Bezgotówkowego w ciągu czterech lat podwoiła się liczba zainstalowanych terminali co ułatwi płatności bezgotówkowe.

Trzecią, unikalną cechą, jest kwestia finansowania Programu. Jest on finansowany w całości ze środków sektora płatniczego, finansowego. Każda z grup, o których powiedziałem, czyli banki – wydawcy kart, Visa, Mastercard, agenci rozliczeniowi dokładają od każdej przeprowadzanej transakcji po 1 lub 1,5 grosza. Przy masowym obrocie składa się na to na prawie 600 mln zł, które chcemy w ciągu trzech lat przeznaczyć na dofinansowanie terminali.Czwartą cechą Programu i Fundacji jest kompleksowość celów. Wspominałem o podwojeniu infrastruktury akceptacji, ale Fundacja ma dużo większy zakres. Po pierwsze chcemy działać też na stronę popytową, czyli na rozwinięcie wśród posiadaczy kart skłonności do płacenia i używania kart. To jest bardzo ważne, bo po co nam infrastruktura jeśli nikt z niej nie będzie korzystał. Przy okazji chcemy też kształtować racjonalne zachowania, poruszania się w świecie cyfrowym – zasady ostrożności, szczególnie cyberostrożności.

Kolejną cechą kompleksowości jest kwestia wpisywania się tego Programu w strategię gospodarczą kraju – fragment, który mówi o przejściu od Polski papierowej do Polski cyfrowej. Jest to bardzo ważna deklaracja sektora komercyjnego.Ostatnią sprawą w zakresie kompleksowości celów jest kwestia rozwoju i wspierania nowych technologii płatniczych. To pędzi jak superekspres – w tym zakresie ważne jest wyławianie ważnych, dobrych technologii i zwracanie uwagi na ich bezpieczeństwo.
Udostępnij artykuł: