Dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Kadry

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że z dniem 30 listopada dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Stanowisko to zajmował od 2017 roku.

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że z dniem 30 listopada dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Stanowisko to zajmował od 2017 roku.

W skład zarządu wchodzą aktualnie Grażyna Ciurzyńska (prezes zarządu), Joanna Erdman (wiceprezes) oraz Zbigniew Wiśniewski (wiceprezes).

"Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana, by promować obrót bezgotówkowy w Polsce i finansować rozbudowę infrastruktury płatniczej. Po czterech latach działalności staliśmy się wzorem dla podobnych inicjatyw na świecie. Czeka nas jeszcze jednak wiele pracy. Przed Fundacją zupełnie nowe wyzwania. W tym miejscu chciałbym podziękować
dr Pawłowi Widawskiemu za jego dotychczasowe zaangażowanie i życzyć dalszych sukcesów" – powiedział Bartosz Ciołkowski, Przewodniczący Rady Fundacji.

"Cieszę się, że miałem zaszczyt i przyjemność tworzyć tę unikatową na skalę światową inicjatywę i uczestniczyć w działaniach, mających na celu rozbudowę infrastruktury płatniczej w Polsce, a także promocję obrotu bezgotówkowego. Przyszłość gospodarki to dynamiczne zmiany w obszarze cyfrowych finansów i całego ekosystemu z tym związanego. Dlatego też całą swoja uwagę skoncentruję na rozbudowie fundacji FinTech Poland oraz działalności naukowej i akademickiej" – powiedział dr Paweł Widawski.

Dr Paweł Widawski w czasie trwania swojej kadencji jako wiceprezes nadzorował działania komunikacyjne i marketingowe oraz zajmował się agendą badawczą prowadzoną przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Koordynował również realizację kilkunastu kampanii komunikacyjnych.

Fundacja została powołana w celu podejmowania działań w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach.

Interesariuszami Fundacji są:  Mastercard, Visa, Minister Finansów, Związek Banków Polskich, a także banki oraz agenci rozliczeniowi.

Udostępnij artykuł: