dr Rafał Robert Kos

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

a

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adwokat, doktor nauk prawnych (UJ). Studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies, California. Absolwent studiów podyplomowych (LL.M.) z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law, Washington, DC.

Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz The Board of Visitors przy CUA Columbus School of Law.

Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Autor prac naukowych z zakresu prawa procesowego, arbitrażowego i prawa handlowego oraz prelegent krajowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych problematyce prawa gospodarczego i międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who's Who Legal, a także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners jak i dziennik Rzeczpospolita.

Udostępnij artykuł: