dr Rafał Robert Kos

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adwokat, doktor nauk prawnych (UJ). Studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies, California. Absolwent studiów podyplomowych (LL.M.) z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law, Washington, DC.

Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz The Board of Visitors przy CUA Columbus School of Law.

Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Autor prac naukowych z zakresu prawa procesowego, arbitrażowego i prawa handlowego oraz prelegent krajowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych problematyce prawa gospodarczego i międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who's Who Legal, a także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners jak i dziennik Rzeczpospolita.

Udostępnij artykuł: