Dr Stanisław Kluza obejmuje obowiązki p.o. Prezesa Zarządu 
Banku Ochrony Środowiska

Kadry

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 23 marca 2016 r. 
dr Stanisława Kluzę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ. Dr Stanisław Kluza będzie pełnił jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu Banku. RN BOŚ postanowiła także wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Dotychczasowy p.o. Prezesa, Sławomir Zawadzki, pozostaje w Zarządzie BOŚ na wcześniej sprawowanym stanowisku Wiceprezesa.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 23 marca 2016 r. 
dr Stanisława Kluzę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ. Dr Stanisław Kluza będzie pełnił jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu Banku. RN BOŚ postanowiła także wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Dotychczasowy p.o. Prezesa, Sławomir Zawadzki, pozostaje w Zarządzie BOŚ na wcześniej sprawowanym stanowisku Wiceprezesa.

W skład Zarządu BOŚ od 23 marca br. wejdzie ponadto Anna Milewska, dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Banku. Anna Milewska zrezygnowała z zasiadania w Radzie Nadzorczej BOŚ 17 marca br.

Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zmiany okresu delegowania 
dr hab. Oskara Kowalewskiego, Członka RN BOŚ, do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku. Okres ten ulega zakończeniu 23 marca br.

Od 23 marca Zarząd Banku Ochrony Środowiska będą tworzyć:

  • dr Stanisław Kluza, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu,
  • Stanisław Kolasiński, Wiceprezes Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu,
  • Anna Milewska, Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Pitera, Wiceprezes Zarządu,
  • Sławomir Zawadzki, Wiceprezes Zarządu.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

Udostępnij artykuł: