Dr Wojciech Piotr Wardecki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 2003 i 2004 Gustav Kaser Training International - Zarządzanie i Zarządzanie
 • 1988 - Uniwersytet Szczeciński - dr nauk ekonomicznych
 • 1979 - 1983 Politechnika Szczecińska - mgr ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

 • od 12.2016 prezes zarządu Grupy Azoty
 • od 04.2016 prezes zarządu Grupa Azoty ZCH Police SA
 • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
 • 03.2016 - 04.2016 członek Rady Nadzorczej ZCH Police S.A.
 • 2010 - 12.2014 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu
 • 01.11.2008 - 31.10.2009 brak możliwości wykonywania zawodu - Umowa o zakazie konkurencji z Ciech S.A.
 • 2007 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Zachem S.A. w Bydgoszczy
 • 2006 - 2008 członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 2006 - 2008 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Soda - Mątwy” S.A. w Inowrocławiu
 • 2006 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej „Janikosoda” S.A. w Janikowie
 • 2005 - 2008 członek Rady Nadzorczej, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej „Transclean” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • 02.08.2006 - 31.10.2008 członek zarządu Ciech S.A. w Warszawie
 • 04.05.2005 - 01.08.2006 członek zarządu ds. restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, a od 03.10.2005 prezes zarządu - dyrektor generalny
 • 1999 - 2000 członek Rady PKP
 • 1998 - przewodniczący Rady PKP
 • 1997 - 1998 sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji PKP przy Prezesie Zarządu PKP
 • 1996 - 30.04.2005 szef administracyjno - ekonomiczny, dyrektor ds. administracyjno - finansowych, a następnie członek zarządu w Sp. z o.o. Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM w Goleniowie
 • 1995 - 1996 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie
 • 1994 - 1996 własna działalność gospodarcza, właściciel Pracowni Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
 • 1989 - 1990 pracownik naukowy - stypendysta DAAD w Instytucie Transportu Uniwersytetu Kolońskiego w Kolonii (Niemcy)
 • 1983 - 1995 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 1.09.1985 r. Uniwersytetu Szczecińskiego

Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski

Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Piotr Wardacki, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: