dr Zbigniew R. Wierzbicki: Stoimy w obliczu nowych wyzwań

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Zbigniew R. Wierzbicki PhD, Director of Financial Advisory Consultant, Lead Trainer, DEVOTEAM

Wypowiedź dla aleBank.pl: Zbigniew R. Wierzbicki PhD, Director of Financial Advisory Consultant, Lead Trainer, DEVOTEAM

Zbigniew R. Wierzbicki: Sytuacja jest następująca - banki mają nowe wyzwania. Zacznę od czegoś, co jest dzisiaj uciążliwym problemem - jest to kwestia nadmiaru regulacji. Nie chodzi o to, że banki nie chcą regulacji. Banki chcą stabilnych, przejrzystych, racjonalnych regulacji. Dziś mamy do czynienia z nadmiarem regulacji starej generacji typu rekomendacje od A do Z i nowych w ramach CRD, CRR itd., które w ogromnym stopniu są reakcją na wyzwania przeszłości, nie przyszłości. Wyzwaniem przyszłości jest rozwój, reindustrializacja Europy, Polski, czyli ukierunkowanie banków nie tylko na przechowywanie zasobów depozytowych, ale na służenie kapitałem rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. I tu mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że banki obok różnego rodzaju ryzyka tradycyjnego mają nowe ryzyka, które rosną z roku na rok. Jest to ryzyko regulacyjne. Z tym się również wiążą rosnące koszty regulacyjne. Warto także myśleć o ryzyku operacyjnym, ale nie jest to takie proste. Kolejny problem to to, że nie można mówić dzisiaj, że jest się przed kryzysem, czy po nim. Żyjemy w turbulentnym otoczeniu, które jest społeczne np. to, co się dzieje w zakresie social banking, social lending, ale to jest również kwestia turbulencji otoczenia ekonomicznego, społecznego, regulacyjnego itd. Gdzieś muszą być kotwice, które stabilizują działalność banków i innych instytucji finansowych, jak również podmiotów sfery realnej.

ZW: Można powiedzieć w ten sposób: akceptując zmienność otoczenia i coraz większe tempo, dynamikę i głębokość zmian trzeba szukać pewnych elementów, które mogą uspokoić i zmniejszyć poziom ryzyka.

ZW: Kolejna kwestia - mamy doświadczenia z sytuacją tego typu, że regulacje ze strony nadzoru finansowego - i europejskiego i naszego - są adresowane do poszczególnych rodzajów pośredników finansowych. Natomiast dzisiaj coraz częściej aktorami na rynku finansowo-kapitałowym są holdingi finansowe. Trudno dopatrzeć się pełnej, niezbędnej spójności pomiędzy zespołem regulacji adresowanych do poszczególnych uczestników holdingów finansowych. To wymaga innego spojrzenia przez nadzory - nie po to, aby zdławić rozwój, ale po to, aby zracjonalizować sposób podejścia.

ZW: Kolejna kwestia w Polsce to jest sposób finansowania wyzwań rozwojowych. Tu żadna grupa kapitałowa, zarówno krajowa jak te zagraniczna, nie udźwignie klasycznych sposobów finansowania inwestycji, które stoją przed naszym krajem. To wymaga innego podejścia. Nie przez konsorcja kredytowe lecz sięgnięcia po te rozwiązania, które, może nie są odkrywcze w świecie - ale W Polsce są niezbędne. Finansowanie poprzez sekurytyzację rozumianą jako future flow pod przyszłe przychody. Tak się buduje w świecie nowe elektrownie, sieci przesyłowe. Do tego dołączenie w pewnym zakresie spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowanie tych przedsięwzięć w oparciu o sekurytyzację i nowe impulsy - zarówno dla gospodarki jak i dla rozwoju sektora finansowego. I na końcu - czyli najmniej ważne - to pytanie: w jaki sposób doprowadzić do większej kapitalizacji zasobów oszczędnościowych, które są wśród mieszkańców, w przedsiębiorstwach? Jak zmniejszyć skalę szarej strefy, aby wróciła ona na łono normalnej, regulowanej gospodarki?

www.aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "dr Zbigniew R. Wierzbicki: Stoimy w obliczu nowych wyzwań"

Udostępnij artykuł: