Drąg Grzegorz

D

Grzegorz Drąg - dyrektor ds. ryzyka operacyjnego i strategii rozwoju systemu zarządzania ryzykiem Raiffeisen Banku Polska S.A., członek grupy ZBP pracującej nad Systemem Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego ZORO.

Grzegorz Drąg - dyrektor ds. ryzyka operacyjnego i strategii rozwoju systemu zarządzania ryzykiem Raiffeisen Banku Polska S.A., członek grupy ZBP pracującej nad Systemem Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego ZORO.

 

Udostępnij artykuł: