Draghi przerwie nudę?

Komentarze ekspertów

Podczas sesji środowej nieznacznie podniosła się zmienność na rynku walutowym. Jeszcze przed południem kurs EUR/USD wzrósł do ponad 1,385. Nastroje poprawiły publikacje dot. wskaźników aktywności gospodarczej przemysłu dla Chin i Europy, pomimo że nie były aż tak rewelacyjne.

Podczas sesji środowej nieznacznie podniosła się zmienność na rynku walutowym. Jeszcze przed południem kurs EUR/USD wzrósł do ponad 1,385. Nastroje poprawiły publikacje dot. wskaźników aktywności gospodarczej przemysłu dla Chin i Europy, pomimo że nie były aż tak rewelacyjne.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w kwietniu 48,3 pkt wobec 48,0 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Zgodny z oczekiwaniami odczyt oznacza, że sytuacja stabilizuje się, jednocześnie sygnalizując możliwą, słabszą kondycję chińskiej gospodarki w drugim kwartale. PKB Chin wzrósł w 1q14 o 7,4% r/r wobec wzrostu w 4q13 o 7,7%. Rząd Chin wyznaczył cel wzrostu PKB w tym roku na 7,5%. Tymczasem, jak wynika z analizy struktury PKB za ubiegły rok w Państwie Środka, doszło do przetasowania pozycji składowych wskaźnika. Choć powszechnie Chiny nadal uważa się za "fabrykę świata", to tamtejsze biuro statystyczne pokazuje, że kraj przeszedł właśnie transformację z gospodarki opartej na eksporcie towarów przemysłowych w kierunku gospodarki opartej na popycie wewnętrznym. Według dostępnych informacji w ubiegłym roku udział usług w chińskim PKB wzrósł do 46%, przekraczając tym samym udział sektora przemysłowego i budowlanego, który ukształtował się na poziomie nieco poniżej 44%. Jak zauważają obserwatorzy, "młode pokolenie Chińczyków ma większe wymagania i dysponuje lepszym wykształceniem", co oznacza, że dalszy wzrost wagi usług we wzroście gospodarczym może być nieodwracalny.

Tymczasem dane HSBC/Markit pokazały postępujący rozwój gospodarki niemieckiej.  Indeks PMI dla sektora przemysłowego wzrósł do 54,2 pkt, zaś dla sektora usług do 55 pkt. Z kolei PMI Composite, obrazujący sytuację w całej niemieckiej gospodarce, wzrósł w kwietniu do 56,3 pkt. We wszystkich przypadkach odczyty okazały się najwyższe od dwóch miesięcy i znacznie powyżej oczekiwań. Lepiej od prognoz wypadły też dane dla całej strefy euro, choć tu odbicie nie było imponujące. Nadal słabo wygląda natomiast sytuacja we Francji. Dane nie sprostały oczekiwaniom analityków. W marcu raport zaskoczył powrotem drugiej największej gospodarki strefy euro wyraźnie powyżej granicy 50 punktów i to zarówno dla przemysłu (51,8 pkt) jak i dla usług (51,5 pkt). Rynek spodziewał się podobnych wyników w kwietniu, tymczasem aktualne dane były znacznie poniżej oczekiwań (odpowiednio 50,9 pkt oraz 50,3 pkt). Niemniej wczorajsze publikacje rynek odebrał nadzwyczaj pozytywnie, na co wpływ miały zapewne przede wszystkim doniesienia z Berlina.

Jeszcze przed południem euro wyznaczyło maksimum dnia na poziomie 1,3855 USD. Sesja amerykańska od pierwszych godzin sprzyjała już dolarowi, sprowadzając kurs EUR/USD w okolice 1,381.

Złoty dalej tracił wczoraj na wartości. Kurs EUR/PLN wzrósł w okolice 4,196 i to pomimo przedpołudniowej aprecjacji euro/dolara i silnej aukcji obligacji, podczas której Ministerstwo Finansów uplasowało papiery łącznie za 11,7 mld PLN. Wynik środowego przetargu pokazały, że wydarzenia na Ukrainie nie przełożyły się na spadek zainteresowania Polską zarówno ze strony inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. Złoty, choć poddaje się wpływowi utrzymującej się na EM awersji do ryzyka, to nie traci tak mocno na wartości jak w okresie luty-marzec. Wówczas to wzrost obaw o kondycję światowej gospodarki w połączeniu z kontynuacją normalizacji polityki pieniężnej przez Fed pchnął euro do 4,2612 PLN (styczeń) i 4,2463 PLN (marzec). Niewykluczone, że obecnie (choć nie widać bezpośredniego przełożenia) istotny wpływ na postrzeganie naszego kraju mają publikowane kolejne dane makro pokazujące kontynuację bezinflacyjnego  wzrostu gospodarczego.

Dziś poznamy dane dot. sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia. Marcowe wyniki w sprzedaży powinny potwierdzić dotychczasowy trend w polskiej gospodarce. Rynek spodziewa się wzrostu o 5,9% r/r wobec 7,0% miesiąc wcześniej, przy czym prawdopodobny spadek dynamiki w dużej mierze spowodowany był układem kalendarza. Przesunięcie świąt na drugą połowę kwietnia pozytywnie wpłynie zapewne na kolejną publikację danych sprzedażowych. Stopa bezrobocia powinna zaś obniżyć się w marcu do 13,6% z 13,9% wcześniej. Na świecie zaś uwagę inwestorów przyciągać będzie publikacja indeksu nastrojów Ifo dla Niemiec oraz dane z rynku pracy i zamówienia w przemyśle w USA. Inwestorzy wypatrywać będą też wystąpienia szefa EBC M.Draghi-ego, które może zwiększyć zmienność na rynkach, przerywając dotychczasowy nudny handel.

Dzisiejsze publikacje nie powinny jednak zmienić ogólnego obrazu ani rynku euro/dolara, ani euro/złotego. Na core markets spodziewamy się dziś zmian w przedziale 1,378-1,386, zaś w kraju zloty może dalej tracić na wartości zmierzając ku 4,20 wobec euro.  Silne wsparcie wyznacza zaś poziom 4,176.

140424.pko.walut.01.350x140424.pko.walut.02.350x

Joanna Bachert
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: