Dramatyczne prognozy emerytalne OECD

Mój plan emerytalny

Emeryci z pistoletami na wodę

Od dawna wiadomo, że zmiany demograficzne będą groźne dla stabilności systemów emerytalnych. Dane OECD pokazują, że sytuacja w Polsce będzie znacznie gorsza niż w większości innych krajów. Nałożą się bowiem trzy procesy: wydłużenie okresu życia na emeryturze, podniesienie się średniego wieku mieszkańców kraju oraz wzrost liczby emerytów, przypadających na jednego pracującego

#WitoldGadomski: Prognozy OECD pokazują, że nie da się uciec od dyskusji o podniesieniu wieku emerytalnego #ZUS #Emerytura

W 1970 roku Polak, przechodzący na emeryturę miał przed sobą statystycznie 6,8 lat życia, co było najkrótszym okresem spośród wszystkich obecnych krajów członkowskich OECD (Polska wówczas do OECD nie należała, przystąpiła w roku 1996). Polka mogła się cieszyć emeryturą przez 9,2 lata.

Nadchodzi starość

Krócej na emeryturze żyły jedynie Irlandki. W 2016 roku mężczyzna przechodząc na emeryturę w Polsce miał perspektywę 17,5 lat życia, kobieta zaś 24,4 lat. W ciągu niespełna 50 lat okres życia na emeryturze zarówno mężczyzn jak i kobiet wzrósł ponad dwukrotnie i w podobnych proporcjach wzrosły obciążenia systemu emerytalnego.

Do niedawna byliśmy dość młodym społeczeństwem, co zawdzięczaliśmy wyżowi demograficznemu – urodzonym w latach 1980-1985. Ale wyż powojenny (1949-1955) wchodzi już w wiek emerytalny, a liczba nowych urodzeń się zmniejsza. W roku 2018 mediana wieku Polaków wynosiła 40,6 lat, gdy średnia wśród krajów OECD to 39,8 lat.

94 emerytów na 100 pracujących Polaków

Według prognoz OECD w roku 2050 mediana wieku Polaków wyniesie 49,5 lat – połowa społeczeństwa będzie miała mniej lat niż 49,5, a połowa więcej. Wśród krajów OECD szybciej starzeć się będą jedynie społeczeństwa Korei, Chile i Słowacji, a spośród krajów nie należących do OECD między innymi Indii i Chin. Polskie społeczeństwo będzie o 5 lat starsze niż średnio w krajach OECD.

Najbardziej dramatyczne dane dotyczą relacji między liczbą emerytów, a osób pracujących. Według scenariusza bazowego, to znaczy przy zachowaniu obecnych przepisów emerytalnych i dotychczasowych trendów demograficznych, w roku 2050 na 100 pracujących przypadać będzie w Polsce 94 emerytów. Jedynie cztery kraje OECD będą miały gorszą sytuację.

Wiek emerytalny i tak będzie wyższy

W scenariuszu alternatywnym, oznaczającym podniesienie wieku emerytalnego i zmniejszeniu różnicy między wiekiem przejścia na emeryturę mężczyzn i kobiet sytuacja będzie nieco lepsza – na 100 pracujących przypadać będzie w roku 2050 74,7 emeryta. To wciąż będzie sytuacja znacznie gorsza niż średnio w OECD, gdzie w scenariuszu przewidującym podniesienie wieku emerytalnego na 100 pracujących przypadać będzie w roku 2050 48,5 emeryta, czyli mniej niż obecnie w Polsce.

Prognozy OECD pokazują, że nie da się uciec od dyskusji o podniesieniu wieku emerytalnego.

Liczba emerytów na 100 pracujących

Kraje 2018 2050
Meksyk 20,8 37,0
Chile 22,2 34,2
Islandia 23,4 34,9
Izrael 26,5 30,1
Nowa Zelandia 26,7 37,3
Korea Płd 29,7 57,7
Australia 34,6 41,3
Szwajcaria 35,2 48,4
Norwegia 36,1 58,2
Irlandia 36,6 59,2
Szwecja 37,8 43,9
USA 38,3 53,5
Kanada 39,0 55,1
Estonia 39,1 59,5
Turcja 40,2 52,4
OECD 41,8 58,2
Wielka Brytania 42,7 57,8
Dania 42,7 62,5
Holandia 42,7 63,2
Słowacja 42,7 85,8
Litwa 43,2 67,3
Czechy 44,3 70,0
Łotwa 45,3 70,1
Japonia 46,0 59,3
Luksemburg 46,5 68,5
Niemcy 47,1 65,3
Austria 48,6 72,1
Finlandia 49,4 69,3
Portugalia 49,7 84,1
Hiszpania 51,7 88,6
Węgry 53,2 67,4
Słowenia 53,7 90,8
Polska 55,5 94,0
Belgia 58,4 81,6
Francja 60,3 80,5
Grecja 65,9 103,9
Włochy 68,6 105,7
Chiny 26,5 69,2
Rosja 39,9 63,5
Indie 44,1 65,9

Źródło: OECD

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: