Drobne ze świata

Aktualności

0000

Łagodzenia Bazylei nie będzie. Globalni regulatorzy będą przyglądać się temu, jak standardy dotyczące wymogów kapitałowych wpływa na funkcjonowanie sektora bankowego, nie ma jednak mowy o łagodzeniu tych wymogów - zapewniał po spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 Jens Weidmann, prezes Bundesbanku.

Niemcy byli gospodarzami spotkania, na którym uzgodniono przegląd międzynarodowych standardów. Według Weidmanna G20 będzie się przyglądać, czy wymogi kapitałowe ustalone przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego pozwalają realizować zamierzone cele i czy nie pojawiają się niekorzystne efekty uboczne.

http://www.reuters.com/article/us-g20-germany-weidmann-idUSKBN16Q0L5

Za łagodzeniem wymogów opowiadają się przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji. Argumentują, że zbyt wyśrubowane standardy powodują z punktu widzenia banków ograniczenie możliwości udzielania kredytów, co dla gospodarki oznacza wolniejszy wzrost. Jednak w trakcie dotychczasowych rozmów w sprawie wymogów kapitałowych bankowych to reprezentanci Europy byli za łagodniejszym podejściem. Powód: dotychczas to na naszym kontynencie banki traktowało łagodniej. Dla wielu zachodnioeuropejskich krajów wprowadzenie zasad identycznych, jak obowiązujące w USA oznaczałoby konieczność znaczącego dokapitalizowania instytucji finansowych.

Mniej swobody w chińskich funduszach. W ramach hamowania rozwoju sektora shadow banking chińskie władze wprowadziły szereg ograniczeń dotyczących funduszy inwestycyjnych. W przeszłości były one wykorzystywane przez banki i firmy ubezpieczeniowe do dokonywania ryzykownych inwestycji. Zgodnie z nowymi wytycznymi chińskiego regulatora fundusze, w których pojedyncza instytucja ma więcej niż połowę udziałów, muszą funkcjonować jako fundusze zamknięte, a klienci indywidualni nie będą mogli kupować ich jednostek uczestnictwa. Pojawiła się też minimalna kwota, jaka musi być zainwestowana w taki fundusz, wymóg utrzymywania udziałów przez co najmniej trzy lata i niezależności.

http://www.euronews.com/2017/03/20/china-regulates-fund-outsourcing-business-in-fresh-move-to-curb-shadow-banking-sec-times

Korea Północna bez dostępu do SWIFT. Firma zarządzająca międzynarodowym systemem komunikacji, który pozwala na rozliczenia między bankami z różnych krajów, zdecydowała o odcięciu od mechanizmu banków z Korei Północnej. Według SWIFT, powodem tej decyzji było niespełnianie przez północnokoreańskie banki wymogów stawianych członkom organizacji. Nie podano jednak szczegółów. Zdaniem ekspertów, faktyczną przyczyną są obawy związane z rozwojem przez komunistyczny reżim programu nuklearnego i testy rakiet zdolnych do przenoszenia głowic atomowych. Władze Belgii, gdzie mieści się siedziba SWIFT, informowały niedawno, że nie będą zgadzać się na świadczenie przez firmę usług na rzecz północnokoreańskich banków. W przeszłości SWIFT odmawiał odcinania od międzynarodowego systemu banków z Mjanmy, Rosji czy Syrii, czyli krajów, przeciwko którym obowiązywały międzynarodowe sankcje. Uzasadniano to zasadą neutralności politycznej.

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-banks-idUSKBN16N2SZ

Niezdrowa bankowość inwestycyjna. Ponad jedna czwarta pracowników banków z londyńskiego City ocenia, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dotyczy to przede wszystkim osób zajmujących się bankowością inwestycyjną i pracujących w największych instytucjach. https://www.fnlondon.com/articles/investment-banking-comes-with-a-health-warning-20170314

Takie są wyniki ankiety wśród 28 tys. pracowników 22 banków przeprowadzonej przez utworzoną dwa lata temu Radę Standardów Bankowych. Powody złego samopoczucia to m.in. zmiany organizacyjne i restrukturyzacja, kiepskie systemy i procesy. Badanie obejmowało również kwestię przestrzegania zasad etyki. Chociaż większość ankietowanych stwierdziła, że ich koledzy z tego punktu widzenia postępują właściwie, a reguły compliance były w ich firmach przestrzegane, to ok. 12 proc. przyznało, że przypadki nieetycznego zachowania były nagradzane, a niemal 30 proc. stwierdziło, że obawia się negatywnych konsekwencji zgłoszenia menedżerom zastrzeżeń co do kultury działania firmy.

http://www.bankingstandardsboard.org.uk/annual-review-2016-2017/assessment

Łukasz Wilkowicz

Udostępnij artykuł: