Druga subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy IX w Deutsche Bank

Bankowość

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 2-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy IX, opartego o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy IX w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 marca br.

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 2-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy IX, opartego o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy IX w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 marca br.

db Elita Funduszy IX przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku).

Celem funduszu M&G Optimal Income-A-Euro-A (MGOIAEA LN Equity) jest osiąganie wyższych stóp zwrotu niż rynek w długim okresie. Fundusz inwestuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, a jego zarządzający dopuszcza możliwość inwestowania również w inne aktywa. Nie ma ograniczenia co do liczby znajdujących się w portfelu funduszu obligacji rządowych, obligacji o ratingu inwestycyjnym lub obligacji o wysokiej rentowności. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, akcje, derywaty, depozyty, gotówka.

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 90 do 110% (wartość ta zostanie ustalona 31 marca br.).

db Elita Funduszy IX to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: