Druga umowa z NBP. Sygnity konsekwentnie rozbudowuje portfel zamówień w sektorze bankowo-finansowym

Bankowość

Sygnity S.A. podpisała drugą umowę w sektorze bankowo-finansowym z Narodowym Bankiem Polskim. Konsekwentny rozwój zamówień to realizacja dotychczasowej strategii biznesowej, która zakłada wzmocnienie pozycji firmy w tym obszarze biznesowym.

Umowa została zawarta 5 października br., będzie realizowana do 31 marca 2020 roku i obejmuje swym zakresem upgrade Systemu Gospodarki Własnej do wersji 12R. To System oparty na rozwiązaniu Oracle – e-Business Suite wdrożonego wraz z dedykowanymi kastomizacjami i serwisowanego od lat przez zespoły konsultantów Sygnity. Wartość umowy to 5.9 mln PLN netto. Realizacja projektu pozwoli Klientowi na korzystanie z wersji oprogramowania objętego asystą techniczną producenta oraz na użytkowanie systemu w wersji zbliżonej do standardu oraz uspójnionej platformy integracyjnej.

30 września Sygnity podpisało z NBP umowę znaczącą, która została dotyczy świadczenia usług serwisowych (podstawowych i rozszerzonych) oraz usług dodatkowych dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego tegoż banku. Wartość wynagrodzenia dla Sygnity S.A. z tytułu realizacji tej umowy nie przekroczy kwoty 26.703.000 PLN netto w okresie 1 października 2015 – 30 września 2018.

Umowa obejmuje usługi w zakresie utrzymania i eksploatacji systemów Zintegrowanego Systemu Księgowego oraz ich rozwoju i modernizacji. ZSK jest kluczowym elementem architektury informatycznej banku, odpowiada za działalność operacyjną i księgową. System ZSK jest odpowiedzialny m.in. za bankową obsługę centralnego bieżącego rachunku budżetu w tym obsługę rachunków budżetowych kluczowych instytucji państwa polskiego.

Wybór dokonany przez naszego Klienta potwierdza kompetencje Sygnity w obszarze aplikacji ERP – komentuje Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w Sygnity S.A., odpowiedzialny m.in. za sprzedaż w sektorach bankowo-finansowym i publicznym. – To doświadczenie wykorzystujemy budując wartość dla Klientów we wszystkich kluczowych sektorach bankowo-finansowym, publicznym, utilities, telekomunikacyjnym oraz przemyśle.

Źródło: Sygnity S.A.

Udostępnij artykuł: