Drugi list intencyjny zrzeszeń banków spółdzielczych z firmami IT

Bankowość spółdzielcza

Podpisanie drugiego już listu intencyjnego przez przedstawicieli Banku BPS oraz SGB-Banku z dostawcami usług IT, Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, stanowi symboliczne wejście w nowy etap współpracy pomiędzy obydwoma zrzeszeniami na rzecz budowy silnego i nowoczesnego sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Fot. aleBank.pl

Podpisanie drugiego już listu intencyjnego przez przedstawicieli Banku BPS oraz SGB-Banku z dostawcami usług IT, Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, stanowi symboliczne wejście w nowy etap współpracy pomiędzy obydwoma zrzeszeniami na rzecz budowy silnego i nowoczesnego sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

#BłażejMika: Drugi już list intencyjny dla obu zrzeszeń to kolejny krok we współpracy z firmami IT, już dostrzegamy pierwsze wymierne korzyści z wdrożenia #BSAPI #ZBP #BPS #SGB

Wspomniał o tym prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, w swym wystąpieniu podczas specjalnego webinarium, zorganizowanego w związku z parafowaniem tak istotnego dla branży dokumentu.

Podkreślił on, iż list intencyjny ma nie tylko wymiar symboliczny, lecz stanowi również nakreślenie głównych kierunków działań na najbliższe kwartały.

– Postęp technologiczny oznacza, że z jednej strony możemy zdobywać nowe segmenty rynku, możemy spokojnie wychodzić z podniesionym czołem do nowych klientów, a z drugiej strony możemy te wszystkie działania podejmować nieco taniej, nieco sprawniej i z mniejszą ilością błędów – zauważył prezes ZBP.

Wspierać lokalny biznes, ale z rozwagą

Poprawa jakości obsługi klientów i redukowanie nadmiernych wydatków wszędzie tam, gdzie to możliwe potrzebne jest zwłaszcza w dobie kryzysu, i w tym kontekście postawa lokalnych instytucji finansowych może napawać optymizmem.

– Polska bankowość spółdzielcza wychodzi mocno naprzeciw oczekiwaniom klientów, i rzeczywiście zasila finansowo przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, także jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do kredytów – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wskazał on w szczególności na zaangażowanie spółdzielców we współpracę z takimi instytucjami jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego, dodając, że w tym obszarze lokalne instytucje finansowe w żaden sposób nie odstają od standardów na rynku.

Choć kontynuowanie współpracy z lokalnym biznesem napawa optymizmem, nie brakuje również głosów, przestrzegających przed możliwym pogorszeniem się kondycji firm w tych kryzysowych czasach, i wskazujących na potrzebę baczniejszego monitorowania płynności finansowej klientów banków.

Do tej właśnie kwestii nawiązał prezes ZBP, wskazując, iż budowaniu rynku dla spółdzielców towarzyszyć powinno pozyskiwanie tych klientów, którzy z jednej strony chcą współpracować z bankami, a z drugiej strony są na taką kooperację gotowi.

Zielony Ład przyszłością dla spółdzielców

Choć wciąż nie wiadomo, jaki przebieg będzie mieć obecny kryzys, i jak długo trwać będzie spowolnienie, to jednak sektor bankowy, w tym w szczególności jego spółdzielcza część, nie mogą się ograniczać wyłącznie do działań antykryzysowych czy podtrzymywania bieżącej współpracy z dotychczasowymi partnerami.

Okres pandemii to bowiem czas dynamicznych zmian w gospodarce, a podmiotami aktywnymi w dziedzinie finansowania tego procesu mogą być właśnie lokalne instytucje finansowe. Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał na projekty rozwojowe, w szczególności te realizowane w ramach Zielonego Ładu, jako na obszar, na którym powinni skoncentrować się spółdzielcy.

– Trzeba pokazać, że banki lokalne robią wszystko, aby w tej zielonej gospodarce znaleźć swoje miejsce. W ramach tych programów niezwykle ważne jest, by ogromna ilość środków została rozdysponowana, i nikt nie jest w stanie zastąpić w tych działaniach polskiej bankowości spółdzielczej – zauważył prezes ZBP.

Impuls do przyspieszenia rozwoju sektora

Olbrzymi potencjał w zawartym właśnie porozumieniu dostrzega także jeden z jego sygnatariuszy, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński.

Podczas wtorkowego webinarium przypomniał on, że dokument, podpisany zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej przez reprezentantów obu zrzeszeń i siedmiu firm technologicznych, powinien przyczynić się do szybszej modernizacji tego segmentu polskiego rynku finansowego.

- Chcielibyśmy by to dało kolejny impuls dla przyspieszenia rozwoju technologicznego w sektorze bankowości spółdzielczej, by było dobrym rozwiązaniem tak dla banków zrzeszających jak i poszczególnych banków spółdzielczych, a wreszcie przyczyniało się do większej satysfakcji i zadowolenia klientów tych banków w Polsce – wskazał wiceszef ZBP, zapraszając do wystąpienia przedstawicieli obydwu grup bankowych, odpowiadających w swych strukturach za obszar technologii.

BS API to nie tylko technologia

- Drugi już list intencyjny w zakresie rozwoju technologicznego dla obu zrzeszeń to kolejny krok we współpracy z firmami IT. Ja to oceniam bardzo pozytywnie, gdyż już dostrzegamy pierwsze wymierne korzyści z wdrożenia BS API – podkreślił Błażej Mika, wiceprezes SGB-Banku.

Zwrócił on uwagę na fakt, iż BS API to nie tylko technologia,  ale przede wszystkim pewien model współpracy i określania priorytetów. Takie pryncypia zostały zawarte już w pierwszym liście intencyjnym, parafowanym półtora roku temu, i wówczas dotyczyły one głównie aplikacji mobilnych bazujących  na BS API.

- Dziś można powiedzieć, ze dzięki współpracy i wysiłkowi udało się to zrealizować, katalog usług i produktów jest naprawdę bardzo duży – zaznaczył Błażej Mika, podkreślając fakt, iż prace te prowadzone były wspólnie z drugim zrzeszeniem. Dzięki owemu współdziałaniu, dla którego podstawy stworzył pierwszy list intencyjny, możliwe było wdrożenie wielu nowoczesnych rozwiązań, poczynając od elementów związanych z usługą mojeID, poprzez autentykację na portalach administracji publicznej jak ePUAP, a kończąc na trwałym nośniku.

Rozwiązania dla front- i backoffice

- To są zarazem takie projekty, które stanowią filar dla dzisiejszego rozwoju bankowości. Jeżeli mówimy o cyfryzacji, o tej relacji naszych klientów z usługami serwisowymi dostępnymi na platformie rządowej, to tego typu rozwiązania nam są potrzebne we współpracy z państwem, firmami, KIR i organizacjami płatniczymi. To też działa w drugą stronę, pewnie rzeczy na tej platformie my jako zrzeszenie możemy również udostępniać, i one mogą być implementowane w systemach innych dostawców. To wszystko oczywiście ma nas prowadzić do tego żeby dostarczać lepszą jakość, lepsze rozwiązania, nowocześniejsze dla klientów, a dodatkowo umożliwić obniżkę kosztów – powiedział wiceprezes SGB-Banku.

Stąd też podpisanie drugiego listu intencyjnego ma za cel podjęcie dalszych działań w dwóch obszarach. Pierwszy z nich obejmuje szeroko rozumiane relacje a klientem, a celem współdziałania w tym przypadku jest wykreowanie produktów i usług bankowych, które zwiększą konkurencyjność bankowości spółdzielczej zwłaszcza w sferze cyfrowej, mobilnej i internetowej.

Nie mniejsze znaczenie ma drugi z obszarów, obejmujący szeroko rozumiany backoffice. - Chcielibyśmy się skupić na poprawie sprawozdawczości i hurtowni danych, żeby pewne dane które nam są potrzebne ujednolicić, poprawić tę sprawozdawczość  - wskazał Błażej Mika, dodając, iż postulaty te wychodzą od samego środowiska banków lokalnych.

Cel: sprawozdawczość

Olbrzymie nadzieje z podjętą współpracą wiąże też Paweł Gula, szef Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Banku BPS.

- BS API to nowy model współpracy, prowadzenia projektu, nowy model ustalania zasad i relacji między stronami – podkreślił Paweł Gula, dodając, że dzięki pracom podjętym po parafowaniu pierwszego listu intencyjnego możliwe było szybkie wypracowywanie nowych rozwiązań przez odpowiednie zespoły.

- Nauczyliśmy się trochę współpracy,  odpowiedzialności, każdy wiedział kiedy, za co i w jakim zakresie odpowiada – ocenił szef CRUZ. W ramach nowego porozumienia szczególne znaczenie będą mieć nie tylko nowe kanały dostępu,  ale również obszar szeroko rozumianej sprawozdawczości.

– Jest to kolejny obszar, który będziemy chcieli troszeczkę scentralizować. Przy współpracy z dostawcami, przy pewnych centralnych rozwiązaniach, które zrzeszenia  mają w ramach swoich infrastruktur czy rozwiązań systemowych, przy wcześniej wspomnianej, bardzo dobrej współpracy z dostawcami będziemy mogli faktycznie szybko reagować, odpowiadać na zmiany rynkowe, dostarczać te rozwiązania na których bankom najbardziej zależy – zadeklarował Paweł Gula.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: