Dscyplina finansów publicznych – nowa ustawa

Samorząd

11 lutego 2012 roku wejdzie w życie nowa ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 19 sierpnia 2011.

11 lutego 2012 roku wejdzie w życie nowa ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 19 sierpnia 2011.

Nowa ustawa reguluje następujące zagadnienia: zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, katalog podmiotów mogących ponosić taką odpowiedzialność oraz katalog zachowań stanowiących naruszenie dyscypliny w dziedzinie finansów publicznych.

Przez ostatnie lata wiele wątpliwości budziła kwestia podmiotów odpowiedzialnych za działania finasowe. Jeśli osoba wykonywała zadania kierownika w dziedzinie gospodarki finansami ale formalnie tytułu kierownika nie posiadała, trudno było jednoznacznie ustalić w jakim stopniu może ona ponosić odpowiedzialność za poczynione naruszenia.

Nowa ustawa reguluje powyższą sytuację i ustanawia, że odpowiedzialności podlegają pracownicy i inne osoby, których obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy lub którym powierzono obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że każda z osób, która działa w sektorze finansów publicznych będzie ponosić odpowiedzialność za naruszenia, jakich się dopuści.

Odpowiedzialnymi będą również pełnomocnicy zamawiającego (oznacza to, że nie tylko pracownicy), którym ten polecił przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej.

Ustawa podejmuje również kwestię terminowości wykonywanych czynności. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się wykonanie działania w dniu nastęnym po upływie terminu, w którym działanie miało nastąpić.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: