Duże zainteresowanie egzaminem brokerskim

Finanse i gospodarka

25 października odbył się kolejny egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Do części ubezpieczeniowej przystąpiło 234 osób. Tę część zdały 124 osoby.

25 października odbył się kolejny egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Do części ubezpieczeniowej przystąpiło 234 osób. Tę część zdały 124 osoby.

Część reasekuracyjną zdało aż 12 z 13 kandydatów. Najlepszy wynik uzyskany podczas ubiegłotygodniowego egzaminu to 94 punkty. Aby zakończyć egzamin wynikiem pozytywnym, należało zdobyć co najmniej 75 punktów. W czerwcu do egzaminu przystąpiło: 292 osób do części ubezpieczeniowej i 5 do części reasekuracyjnej.

Broker ubezpieczeniowy to pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz "podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej" (tj. klienta) polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: