Duży popyt inwestorów na certyfikaty inwestycyjne funduszu Altus FIZ Aktywny Akcji, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A.

Finanse i gospodarka

Notowane na warszawskiej giełdzie zależne Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało szóstą otwartą emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji, inwestującego do 100% środków w akcje wyselekcjonowanych spółek notowanych na GPW.

Dzięki napływowi nowych środków i stopie zwrotu wypracowanej przez zarządzających jego aktywa wzrosły w lipcu br. o 22% do 75,54 mln zł, w sierpniu trwa kolejna emisja  Altus FIZ Aktywny Akcji, a certyfikaty inwestycyjne można kupić bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). 

Z uwagi na poprawę koniunktury na rodzimym rynku akcji postanowiliśmy poszerzyć w tym roku naszą ofertę o kolejny fundusz akcyjny, inwestujący w wybrane spółki notowane na GPW w Warszawie. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji Altus FIZ Aktywny Akcji powinien zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk. Na razie wyniki wypracowane przez zarządzających są znakomite – od początku działalności, czyli od 28 stycznia ub.r. wynosi stopa zwrotu 10,23%. Liczymy, że teraz, gdy koniunktura na giełdzie jest znacznie lepsza Altus FIZ Aktywny Akcji, którym zarządza ten sam zespół co Altus FIZ Akcji+, czy naszym flagowym funduszem Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ przyniesie inwestorom godziwe zyski i odniesie sukces rynkowy – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Źródło: Altus TFI S.A.

 

Udostępnij artykuł: