Dwie debaty oraz głosowanie nad jednolitym systemem restrukturyzacji banków

Bankowość

Postępy w trakcie trudnych negocjacji nad systemem, który powinien zostać stworzony w celu restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji upadających banków, zostaną poddane ocenie podczas dwóch debat: we wtorek popołudniu i w czwartek rano. Głosowanie, podczas którego cały Parlament ma udzielić poparcia swoim negocjatorom, odbędzie się w czwartek w południe.

Postępy w trakcie trudnych negocjacji nad systemem, który powinien zostać stworzony w celu restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji upadających banków, zostaną poddane ocenie podczas dwóch debat: we wtorek popołudniu i w czwartek rano. Głosowanie, podczas którego cały Parlament ma udzielić poparcia swoim negocjatorom, odbędzie się w czwartek w południe.

W środę, parlamentarni negocjatorzy spotkają się ponownie z przedstawicielami Prezydencji w Radzie. Liderzy parlamentarnych grup politycznych, przedyskutują wyniki spotkania wczesnym rankiem, we czwartek.

Debaty można oglądać przez EP Live oraz EbS+.

EP Live (debata)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=04-02-2014

EbS+ (debata i konferencja prasowa
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł: