Dwie trzecie funduszy inwestycyjnych zakończyło maj ze stratą

Z rynku

Po czterech niezłych miesiącach przyszedł czas na korektę. W maju dominowała niechęć inwestorów do ryzykownych aktywów. Dwie trzecie funduszy inwestycyjnych zakończyło miesiąc ze stratą.

Pieniądze na tle giełdowych wykresów
Giełda Fot. stock.adobe.com/m.mphoto

Po czterech niezłych miesiącach przyszedł czas na korektę. W maju dominowała niechęć inwestorów do ryzykownych aktywów. Dwie trzecie funduszy inwestycyjnych zakończyło miesiąc ze stratą.

W maju dominowała niechęć inwestorów do ryzykownych aktywów. Dwie trzecie funduszy inwestycyjnych zakończyło miesiąc ze stratą #TFI #FunduszeInwestycyjne

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne osłabienie na rynkach. Za pogorszeniem nastrojów stoi głównie brak porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami, a wręcz eskalacja konfliktu. Do przeceny doszło zarówno na rynkach rozwiniętych (MSCI DM World -6,1%), jak i wschodzących (MSCI EM Emerging Markets -7,5%), w tym na warszawskim parkiecie. Mimo słabszego miesiąca większość rynków pozostaje w tym roku na plusie (licząc od końca grudnia).
Wyniki funduszy inwestycyjnych - maj 2019

Większość krajowych funduszy inwestycyjnych odnotowała w maju spadek wartości jednostek (lub certyfikatów). Najsłabszymi inwestycjami okazały się fundusze akcji amerykańskich, które straciły średnio -6,8%. Niewiele niższe spadki odnotowały fundusze akcji azjatyckich bez Japonii (średnio -6,3%) oraz akcji globalnych rynków wschodzących (średnio -6,2%). Strat nie uniknęły także fundusze akcji polskich, zarówno te o uniwersalnej strategii, jak i akcji małych i średnich spółek. W maju indeks WIG stracił -3,7%.Wśród inwestujących na rynkach akcji zyski osiągnęli przede wszystkim ci, którzy obstawili spadki i wybrali fundusze o strategii short (które zarobiły od +2,9% do +3,8%). Poza nimi dodatni wynik osiągnęło jeszcze 6 funduszy o dość wąskiej specjalizacji (głównie geograficznej). Wśród nich najwięcej zyskał jedyny fundusz akcji rosyjskich w ofercie krajowych TFI – Investor Rosja (Investor SFIO). Rosyjski parkiet jako jeden z nielicznych zakończył maj na plusie (RTS +3,1%).
Wyniki

Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia na rynku długu; rentowności szczególnie papierów skarbowych głównie spadały (ceny rosły) na skutek obaw przed negatywnym wpływem wojen handlowych na gospodarki. Na ponad 200 funduszy dłużnych dwie trzecie zakończyło miesiąc z zyskiem. Wśród nich wyróżniły się fundusze inwestujące na krajowym rynku. Indeks polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w maju +1,12%, a indeks 10-latek wzrósł o +2,94%. To właśnie fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych jako grupa zarobiły w maju najwięcej – średnio +1,0%, a dwa z nich (z oferty NN Investment Partners TFI) zyskały nawet blisko +1,5%.W całym segmencie największe zyski osiągnęły dwa fundusze z BPS TFI - BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) oraz BPS Dłużny (BPS SFIO). W ich przypadku tak wysoki wynik (odpowiednio +4,8% i +2,9%) to efekt „odzyskania” środków z GetBacku. W ubiegłym roku towarzystwo mocno przeceniło posiadane obligacji wierzyciela, a w maju okazało się, że zostaną one w całości spłacone (stąd jednodniowy skok wartości jednostek obu funduszy). W maju dużo się działo na rynku obligacji korporacyjnych. Podczas gdy działania GetBacku miały pozytywny wpływ na wybrane portfele, problemy Idea Banku, Getin Banku czy ZM Kania odbiły się na wycenach wyemitowanych przez nie obligacji, a co za tym idzie na wynikach funduszy, które w nie zainwestowały. Miniony miesiąc był także niekorzystny dla funduszy inwestujących w zagraniczne obligacje wysokodochodowe (high yield) – wszystkie poniosły niewielką stratę.Mimo słabszego miesiąca na rynkach akcji, to właśnie fundusze akcyjne najwięcej zyskują, licząc od początku roku. Dwucyfrowe wyniki utrzymują fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych, akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz akcji amerykańskich.
Źródło: Analizy Online
Udostępnij artykuł: