Dwudziestolecie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Finanse i gospodarka

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, organizacja reprezentująca jeden z kluczowych zawodów dla funkcjonowania ubezpieczeń w Polsce ma już 20 lat.

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, organizacja reprezentująca jeden z kluczowych zawodów dla funkcjonowania ubezpieczeń w Polsce ma już 20 lat.

Do uprawiania zawodu aktuariusza niezbędna jest specjalistyczna wiedza z zakresu matematyki i statystyki. Potrzebne są również jasno określone standardy wykonywania zawodu aktuariusza, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo finansowe całego rynku ubezpieczeń. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy w kolejnych latach stawia na dalszą integrację środowiska, powołanie Izby Aktuarialnej, wypracowanie wspomnianych standardów wykonywania zawodu i system egzaminacyjno - edukacyjny, zgodny ze standardami międzynarodowymi.

Wraz z nadejściem przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia weszło w życie nowe prawo ubezpieczeniowe, stworzone w oparciu o normy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z nim, warunkiem rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej było m.in. zatrudnienie "specjalisty w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystki (aktuariusza)". Zawód ten był jednak nieco zapomniany i brakowało wówczas w Polsce specjalistów z tej dziedziny.

Dlatego na wniosek Ministerstwa Finansów, pełniącego nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, zorganizowano w Warszawie pierwszy intensywny kurs Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych. Po kolejnej edycji Letniej Szkoły, podjęto ideę utworzenia profesjonalnej organizacji, której zadaniem byłoby promowanie zawodu aktuariusza, jak również wspieranie edukacji i badań aktuarialnych. I tak pod koniec 1991 r. zostało zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

- 20-lecie Stowarzyszenia - to ważny jubileusz. Pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy w Polsce dojrzewa i rozwija się w kierunku wyznaczonym przez standardy europejskie. Zaś Stowarzyszenie, poprzez organizowanie seminariów oraz wspieranie Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, odgrywa ważną rolę w promowaniu zawodu aktuariusza oraz edukacji aktuarialnej na potrzeby tego sektora - powiedział Piotr Szlenk, Prezes Zarządu PSA, podczas jubileuszowych obchodów.

Wśród gości jubileuszu, oprócz licznie reprezentowanego środowiska aktuarialnego znaleźli się także: Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Adam Sankowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Do udziału w uroczystościach zaproszeni zostali także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych. Obecnie Stowarzyszenie wzmacnia swoją pozycję wśród instytucji rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Buduje trwałe relacje z organami nadzoru: Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego, partnerami rynkowymi: m.in. Rzecznikiem Ubezpieczonych i Polską Izbą Ubezpieczeń, a także organizacjami międzynarodowymi: Grouppe Consultatif i International Actuarial Association (IAA).

Przed Stowarzyszeniem stoją także poważne wyzwania. Kluczowym z nich jest utworzenie Izby Aktuarialnej, które ma stanowić odpowiedź na coraz większe wymagania stawiane środowisku aktuarialnemu przez podmioty działające na polskim rynku finansowym, jak również przez międzynarodową społeczność aktuarialną.

Izba ma stać na straży interesu publicznego podejmując działania służące należytemu wykonywaniu zawodu przez aktuariuszy. Zapewni przyjęcie jednolitych i spójnych standardów wykonywania zawodu, gwarantujących bezpieczeństwo funkcjonowania sektora finansowego w Polsce. W szczególności Izba miałaby przygotować i upowszechnić zasady etyki zawodowej, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz system egzaminacyjno - edukacyjny, zgodny ze standardami międzynarodowymi (Groupe Consultatif, International Actuarial Association). Miałaby też odpowiadać za weryfikowanie wprowadzonego obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji przez aktuariuszy. Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie odzwierciedlają w pełni tych potrzeb.

- Wdrożenie standardów aktuarialnych i i przestrzeganie najlepszych praktyk skutecznie poprawi bezpieczeństwo i stabilność rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Zaś przejęcie organizacji systemu egzaminowania i nadawania kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza, pozwoli na rzetelną weryfikację wiedzy i da rękojmię należytych umiejętności - mówi Piotr Szlenk, Prezes Zarządu PSA.

Wyróżnienia na 20 - lecie PSA

Podczas obchodów jubileuszu 20 - lecia Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy przyznano wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju aktuariatu w Polsce. Znaleźli się wśród nich najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie.

Wyróżnienia podczas obchodów 20 - lecia PSA otrzymali:

  • Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Krzysztof Stroiński - Prezes, Agnieszka Piotrowska - Sekretarz i Olga Doan - Skarbnik
  • Pozostali założyciele PSA: Prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński, Danuta Wałcerz, Hanna Zalewska, Ryszard Sitarski, Juliusz Bieńkowski, Krzysztof Galas, Anna Plucińska, prof. Stanisław Wieteska, Tomasz Klimkiewicz, Ilona Kramarska, Jadwiga Dydycz, Marek Giziński, Zbigniew Wójcik, Leokadia Perdas, a także drugi Prezes PSA z lat 1996-2004, Michał Górski
  • Nagrodę specjalną za szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia otrzymała Renata Onisk, obecny Skarbnik PSA
  • Środowisko aktuariuszy wyróżniło także obecnego Prezesa PSA, Piotra Szlenka.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: