Dwusetne posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

Finanse i gospodarka

W dniu 26 listopada 2013 roku, p. Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, otworzył jej dwusetne posiedzenie. Z tej okazji przypominamy najważniejsze fakty i liczby dot. działania Komisji.

W dniu 26 listopada 2013 roku, p. Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, otworzył jej dwusetne posiedzenie. Z tej okazji przypominamy najważniejsze fakty i liczby dot. działania Komisji.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest państwową instytucją dbającą o bezpieczeństwo i rozwój rynku finansowego. Podstawowa działalność KNF to nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi - bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami emerytalnymi, domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, instytucjami płatniczymi
i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi. Dzięki działaniom KNF bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostaje filarem polskiej gospodarki.

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 7 osób: Przewodniczący KNF, jego dwaj zastępcy i przedstawiciele: Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydenta RP.

131126.knf.01.550x

Pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się 9 października 2006 roku (komunikat po posiedzeniu: http://www.knf.gov.pl/Images/9_10_06_tcm75-1891.pdf). Od tego czasu do 26 listopada 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała m.in.:

  • 250 zgód na powołanie członka zarządu (w tym prezesa) banków;
  • 174 zgody na powołanie członka zarządu (w tym prezesa) zakładów ubezpieczeniowych;
  • 33 zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
  • 347 kar na uczestników rynku.

Komisja podejmuje uchwały, w tym decyzje i postanowienia, zwykłą większością głosów, na posiedzeniach, które odbywają się co około dwa tygodnie (lub częściej, w zależności od potrzeb rynku) oraz w "trybie obiegowym" (korespondencyjnie).

Komisja i Przewodniczący KNF wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF oraz jego dwaj zastępcy (pozostali członkowie Komisji nie pracują w urzędzie).

Choć sama Komisja Nadzoru Finansowego istnieje od 19 września 2006 roku, to początki nadzoru finansowego w III Rzeczypospolitej sięgają roku 1989:

  • 6 maja 1989 r. do życia zostaje powołany Departament Nadzoru Bankowego w Narodowym Banku Polskim, który niespełna rok później przekształca się w Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (od 1998 roku jako Komisja Nadzoru Bankowego);
  • 22 maja 1991 r. powstaje Komisja Papierów Wartościowych;
  • 1 lutego 1996 r. powstaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń na bazie Departamentu Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów;
  • 1 maja 1998 r. zostaje utworzony Urząd Nadzoru Funduszy Emerytalnych;
  • 1 kwietnia 2002 r. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń łączy się z Urzędem Nadzoru Funduszy Emerytalnych i powstaje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
  • 19 września 2006 r. powstaje Komisja Nadzoru Finansowego, do której struktur z dn. 1 stycznia 2008 r. dołącza nadzór bankowy.

Udostępnij artykuł: