Dynamiczna Europa

Finanse i gospodarka

Europa zajęła 1. miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli oraz 4. w klasyfikacji Najbardziej Dynamicznych Instytucji Finansowych. Oba zestawienia, opierające się na wynikach I półrocza 2013 r., przygotowała i opublikowała Gazeta Finansowa.

Europa zajęła 1. miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli oraz 4. w klasyfikacji Najbardziej Dynamicznych Instytucji Finansowych. Oba zestawienia, opierające się na wynikach I półrocza 2013 r., przygotowała i opublikowała Gazeta Finansowa.

Globalny ranking obejmuje 100 najlepszych instytucji finansowych z wyłonieniem liderów z poszczególnych branż: towarzystwa ubezpieczeń, TFI, banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, fundusze emerytalne. Wraz z klasyfikacją został opublikowany raport poświęcony najlepiej rozwijającym się, dynamicznym i odpornym na kryzys gospodarczy instytucjom finansowym w Polsce.

"Zwycięstwo naszej spółki stanowi potwierdzenie bardzo silnej pozycji firmy na polskim rynku ubezpieczeniowym" - mówi Jacek Podoba, prezes Europy. "I choć powszechnie uznaje się, że głównym wyzwaniem instytucji finansowych jest realizacja planów sprzedaży, to w mojej opinii pozycję firmy budują nie tylko osiągane wyniki, ale i reputacja, na którą pracuje się cały czas" - dodaje.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: