Dynamicznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje silnego, stabilnego sektora bankowego

Multimedia

Minister Finansów dr hab. prof. Teresa Czerwińska

Minister Finansów dr hab. prof. Teresa Czerwińska

O roli i miejscu sektora bankowego w polskiej gospodarceSilna, dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka potrzebuje silnego, bezpiecznego, stabilnego sektora bankowego. Sektor bankowy za ubiegły rok zanotował bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o sytuację finansową. Pokazuje to, że polski sektor bankowy bardzo dobrze zaadoptował się, bardzo dobrze funkcjonuje w środowisku niskich stóp procentowych, wykorzystuje szanse, okazje i możliwości rozwoju, które sytuacja makroekonomiczna stworzyła zarówno w roku ubiegłym jak i bieżącym.Kilka wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym to z pewnością te wyzwania, o których mówimy w zakresie fintech, czyli wykorzystania nowych, innowacyjnych technologii do prowadzenia działalności bankowej. To jest szansa, okazja, aby stało się to silną stroną właśnie polskiego sektora bankowego.

Jednocześnie trzeba podkreślić że wykorzystanie nowych technologii, wykorzystanie wszystkich innowacji zarówno produktowych, jak i technicznych powinno w sposób niewątpliwy łączyć się z bezpieczeństwem i stabilnością.Kluczowym czynnikiem rozwoju sektora bankowego, zapewnienia wsparcia dla gospodarki, jest utrzymanie jego bezpieczeństwa i stabilności, czyli budowa zaufania - żeby klienci mieli zaufanie do sektora bankowego – zarówno ci instytucjonalni, przedsiębiorcy, jak i też ci najmniejsi, indywidualni, którzy nie zajmują się w sposób profesjonalny zarządzaniem na rynku finansowym. Zatem oferowanie produktów, które są transparentne, które są fair w stosunku do klientów indywidualnych, a także w sposób rzetelny informowanie, edukowanie, szerzenie tej wiedzy finansowej.

Myślę, że najbliższe lata, które stoją przed sektorem bankowym, to są lata budowy zaufania, lata kontynuacji budowy stabilności sektora, korzystając z bardzo dobrych parametrów makrogospodarczych. Pamiętajmy, że wtedy kiedy mamy stabilną, bezpieczną, bardzo rozwojową sytuację makrogospodarczą warto wykorzystywać te parametry do tego, żeby siłę sektora bankowego budować.
Udostępnij artykuł: