Dynamiczny rozwój Generali

Finanse i gospodarka

Przypis składki brutto Generali w I kwartale 2012 r. wzrósł do 548,8 mln zł, tj. o 13,7 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Wynik ten jest rezultatem dynamicznego rozwoju w kluczowych liniach biznesu oraz we wszystkich strategicznych kanałach dystrybucji firmy.

Chcemy, by w chwilach niepewności na rynkach finansowych i globalnej gospodarce, Generali dostarczało naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz powtarzalność bardzo dobrych wyników inwestycyjnych” – mówi Artur Olech, prezes zarządu Generali.W ubezpieczeniach majątkowych przypis składki wzrósł o 14,8 proc., osiągając 289,3 mln zł. Najbardziej dynamicznie rozwijały się ubezpieczenia korporacyjne, notując 19 proc. wzrost. Spółka życiowa zanotowała wzrost przypisu składki o 12,5 proc. do poziomu 259,5 mln zł.

Szczególnie dobre rezultaty wykazała sprzedaż produktów ze składką regularną – wzrost wyniósł aż 16,8 proc. „Kontynuując pozytywne trendy sprzedażowe przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i racjonalnej polityki cenowej, a także przy utrzymaniu się dotychczasowych warunków pogodowych możemy myśleć o dalszym, dynamicznym zdobywaniu rynku, co zapewni zarówno systematyczny rozwój firmy, jak i generowanie wartości dla naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy” – dodał Artur Olech.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: