Dynamika produkcji budowlano-montażowej nadal w trendzie spadkowym

Kadry

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w sierpniu do 2,7% r/r wobec 6,6% w lipcu, co było powyżej naszej prognozy (0,6%) i nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (2,8%). Do obniżenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w sierpniu w porównaniu z lipcem przyczynił się głównie efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), a także wysoka ubiegłoroczna baza. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu o 2,0% m/m.

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w sierpniu do 2,7% r/r wobec 6,6% w lipcu, co było powyżej naszej prognozy (0,6%) i nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (2,8%). Do obniżenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w sierpniu w porównaniu z lipcem przyczynił się głównie efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), a także wysoka ubiegłoroczna baza. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu o 2,0% m/m.

Jakub Borowski z #CreditAgricole: choć w najbliższych kwartałach aktywność w budownictwie pozostanie wysoka, spadkowy trend dla rocznej dynamiki produkcji utrzyma się #budownictwo

Mimo wyraźnego wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym dzisiejsze dane nie zmieniają naszej oceny krótkoterminowych perspektyw branży budowlanej. Choć w najbliższych kwartałach aktywność w budownictwie pozostanie wysoka, spadkowy trend dla rocznej dynamiki produkcji utrzyma się. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”), oczekiwanym przez nas profilem absorpcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej oraz zakłóceniami ograniczającymi wzrost produkcji w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, związanymi z silnym wzrostem kosztów realizacji inwestycji publicznych w obszarze infrastruktury transportowej (drogi i kolej). W efekcie, oczekujemy, że roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej w III kw. br. ukształtuje się na poziomie najniższym od I kw. 2017 r. Oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu aktywności w budownictwie będzie oddziaływać w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji w działach przemysłu zaopatrujących branżę budowlaną.Czytaj także: GUS: produkcja firm budowlanych wzrosła o 2,7 proc. rdr w sierpniu >>>

Ryzyko w dół dla prognozy PKB w 2019 r.

Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o produkcji przemysłowej w połączeniu z dzisiejszymi danymi o produkcji budowlano-montażowej są neutralne dla naszej prognozy wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r). Na ryzyko w dół dla prognozowanej dynamiki PKB w IV kw. (4,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%) wskazują jednak opublikowane dziś dane o koniunkturze (PMI) w Niemczech, sygnalizujące znaczące osłabienie aktywności w niemieckim przetwórstwie przemysłowym i tym samym pogorszenie perspektyw polskiego eksportu w IV kw. br. Jest to zgodne z naszym scenariuszem, w którym  jednym z czynników spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 r. będzie obniżenie dynamiki eksportu w II poł. br.Dane o produkcji budowlano-montażowej w sierpniu są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.
Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: