Dyrektorzy finansowi w Polsce patrzą z optymizmem w przyszłość

Raporty

Grant Thornton - jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych oraz Euler Hermes - światowy lider w ubezpieczeniu należności, przygotowały raport prezentujący ocenę perspektyw polskiej gospodarki przez dyrektorów finansowych. Z raportu wynika, że większość osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju biznesu w najbliższym czasie. Dyrektorzy finansowi chcą nie tylko chronić, ale też rozwijać nadzorowane biznesy - skupiać się na finansowaniu rozwoju produktów oraz usług i wchodzeniu na nowe rynki zbytu.

Grant Thornton - jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych oraz Euler Hermes - światowy lider w ubezpieczeniu należności, przygotowały raport prezentujący ocenę perspektyw polskiej gospodarki przez dyrektorów finansowych. Z raportu wynika, że większość osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju biznesu w najbliższym czasie. Dyrektorzy finansowi chcą nie tylko chronić, ale też rozwijać nadzorowane biznesy - skupiać się na finansowaniu rozwoju produktów oraz usług i wchodzeniu na nowe rynki zbytu.

"Między optymizmem a niedowierzaniem: dyrektorzy finansowi o perspektywach dla polskiej gospodarki" to najnowszy raport opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton wśród ponad 150 dyrektorów finansowych polskich firm - uczestników ogólnopolskiego cyklu kongresów Dyrektor Finansowy Roku. Twórcy raportu sprawdzili, w jakich barwach ankietowani widzą perspektywy dla gospodarki oraz jak zamierzają w tych warunkach zarządzać przedsiębiorstwami.

- Dyrektorzy finansowi, z jednej strony wierzą, że najgorsze za nimi i gospodarka będzie stopniowo wracać do formy i dlatego z entuzjazmem mówią o planach rozwojowych swoich firm oraz zapowiadają zwiększone inwestycje, tworzą miejsca pracy oraz sondują możliwości ekspansji zagranicznej. Z drugiej jednak strony, mają ciągle w pamięci, że rzeczywistość czasem potrafi brutalnie weryfikować tego rodzaju optymizm. Dlatego nadal przywiązują dużą wagę do dyscypliny kosztowej, niechętnie podnoszą wynagrodzenia pracownikom i boją się przeinwestować - mówi Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grant Thornton.

52% badanych dyrektorów finansowych uważa, że perspektywy gospodarcze dla Polski, są korzystne a zaledwie 6% spodziewa się ich pogorszenia. 67% spośród ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższego roku wzrosną przychody ich firm na rynku krajowym, a 65% spodziewa się wzrostu eksportu. Planować nowe inwestycje będzie 73% dyrektorów, a 72% badanych wchodzić będzie na nowe rynki zbytu. Nadal duża część dyrektorów finansowych nie rezygnuje jednak z działań obronnych i w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 70% z nich planuje optymalizację kosztową, a aż 72% zamrażać będzie wynagrodzenia.

hiszpanski.rafal.euler.hermes.01.267- Polscy dyrektorzy finansowi nadal przywiązują dużą wagę do działań, które zagwarantują ich firmom przetrwanie, ale też duża część ankietowanych poważnie i z odwagą myśli już o rozwijaniu swoich przedsiębiorstw. W tym jednocześnie odpowiedzialnym i perspektywicznym podejściu dyrektorów finansowych upatruję źródeł trwałego wzrostu naszych firm, jak i całej gospodarki w najbliższych latach. Pozytywne wskaźniki obserwujemy na bieżąco także we własnej działalności - udział transakcji eksportowych w obrotach naszych klientów wciąż rośnie - stwierdza Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes.

Kolejny cykl ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych rozpocznie się wiosną 2015 roku. Spotkania te, jak zawsze poruszać będą najbardziej aktualne problemy, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie polskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza osoby odpowiedzialni za finanse. Kongresy od lat stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów i doświadczeń, a także są miejscem do dyskusji merytorycznych dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. W 2015 roku po raz dziesiąty zostaną wybrani najlepsi dyrektorzy finansowy wśród działających w Polsce firm. Aplikacje konkursowe będzie można składać od marca do połowy maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl

Grant Thornton
Euler Hermes

Udostępnij artykuł: