Dyrektorzy finansowi walczą o zrównoważony rozwój firm. Badanie Deloitte: Nowe praktyki pozytywnie wpływają na wyniki finansowe spółek

Raporty

Dwie trzecie dyrektorów finansowych deklaruje, że podejmuje działania w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju swoich spółek, a ponad połowa z nich zaznacza, że ich zaangażowanie w ten obszar działalności wzrosło w ciągu ostatniego roku. To najważniejsze wnioski najnowszego międzynarodowego badania Deloitte "Zrównoważony rozwój: Dyrektorzy finansowi zakasują rękawy", w którym wzięło udział 250 dyrektorów z czternastu krajów na pięciu kontynentach.

Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte pokazuje, że na całym świecie osoby odpowiedzialne za finanse w swoich spółkach podejmują działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ rozumieją, że przekłada się to na wyniki finansowe i działalność biznesową całej organizacji. A to poprawia ich sytuację na tle konkurencji. Tak uważa aż 49 proc. ankietowanych.

W związku z tym coraz więcej osób zarządzających podejmuje inicjatywy inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, widząc w tym dodatkowe szanse wzrostu dochodowości, zwiększenia efektywności operacyjnej ich firm oraz zapewnienia pozytywnego wizerunku ich organizacji” – argumentuje Adam Czechanowski, Starszy Menedżer z Deloitte. Nic więc dziwnego, że odsetek dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. operacyjnych, którzy są odpowiedzialni przed władzami swoich spółek za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wzrósł w ciągu roku niemal dwukrotnie z 20 do 36 proc.

W ramach swoich nowych obowiązków dyrektorzy finansowi koncentrują się przede wszystkim na dwóch obszarach:

  • Zwiększonym nacisku na zrównoważony rozwój w ramach sprawozdawczości podatkowej i finansowej. Większość dyrektorów finansowych twierdzi, że sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem mają znaczący wpływ zarówno na sprawozdawczość finansową (74 proc.), jak i na kwestie podatkowe (54 proc.). W jaki sposób? Wprowadzanych jest coraz więcej ulg proekologicznych i motywacyjnych, dlatego menedżerowie odpowiedzialni za finanse przykładają coraz większą wagę do tych zagadnień.
  • Większych nakładach na technologie. Aby nie przyczyniać się do jeszcze większego zanieczyszczenia środowiska firmy inwestują w nowoczesne technologie. Dyrektorzy finansowi koncentrują się na obszarach związanych z redukcją przejazdów służbowych oraz zużyciem energii. Dlatego inwestują w wideokonferencje (56 proc.), sprzęt zwiększający wydajność centrów przetwarzania danych (52 proc.) i pojazdy z napędem elektrycznym (54 proc.).

Międzynarodowe badanie firmy doradczej Deloitte potwierdza, że znaczenie zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej rośnie. Dyrektorzy finansowi biorący udział w badaniu wskazali na konkretne obszary związane z tym zagadnieniem, mające wpływ na wyniki ich firm. Rosnące zaangażowanie menedżerów odpowiedzialnych za finanse spółek w temat zrównoważonego rozwoju może oznaczać poważniejsze zmiany dla wielu organizacji. „Kryzys finansowy mobilizuje firmy do szukania nowych rozwiązań. Wykorzystanie strategii zrównoważonego rozwoju jest jedną z możliwości osiągnięcia dodatkowego wzrostu” – podsumowuje Adam Czechanowski.

Raport Badanie dyrektorow finanowych – pobierz.

Źródło: Deloitte

Informacja o badaniu

Niezależne międzynarodowe badanie z udziałem 250 dyrektorów finansowych zostało przeprowadzone przez instytut analityczny Verdantix na zlecenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited i jej firm członkowskich. Wszystkie firmy, w których pracują respondenci wykazują roczny przychód powyżej 1 mld dolarów, a ich roczny średni przychód wynosi 12 mld dolarów. Badanie przeprowadzono w 14 krajach (Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Meksyku, w regionie Bliskiego Wschodu, Rosji, RPA, Wielkiej Brytanii i USA) i objęło firmy reprezentujące piętnaście branż, przy czym nie mniej niż dziewięciu ankietowanych reprezentowało jedną branżę.

Udostępnij artykuł: