Dyrektywa o kredycie konsumenckim: Homo consumens

NBS 2010/03

Ułatwienie dostępu do informacji o kosztach pożyczki, dłuższy termin na odstąpienie od umowy, rekompensata dla banków za przedterminową spłatę - to główne założenia ustawy o kredycie konsumenckim, która wejdzie w życie prawdopodobnie już w połowie 2010.

Ustawa zostanie oparta na unijnej Dyrektywie 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Dyrektywa ta zakłada pełną przejrzystość oferty bankowej (także w reklamach!) Nowe regulacje obejmą kredyty o wartości do 75 000 euro (lub 255 550 zł), a związane z nimi przepisy będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. spółdzielcze kasy, parabanki oraz osoby fizyczne, które w ramach swojej działalności udzielają pożyczek. Ustawa obejmie również transakcje dokonywane za pomocą kart kredytowych, z wyjątkiem kart debetowych z odroczonym terminem płatności. Inicjatywę implementacji dyrektywy przejął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tworząc założenia do nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy.

Konsument z formularzem

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: